Naziv: Kako prepoznati upotrebu psihoaktivnih supstanci i prevencija

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К3

Prioritet: 3

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik u osnovnoj školi, nastavnik u srednjoj školi

Opis:

Ovaj seminar je namenjen nastavnicima koji žele da saznaju više o psihoaktivnim supstancama i zavisnosti. Prema rasprostranjenosti, uzrocima i posledicama, narkomanija je primarno društveni, a tek sekundarno medicinski problem, tako da je važno da nastavnici koji rade sa uzrastom na kom se zavisnost najčešće pojavljuje poznaju ovu problematiku i osmisle školsku strategiju za prevenciju i reagovanje. Ovaj seminar će se baviti teorijskim znanjima i praktičnim tehnikama koje će nastavnici moći da koriste u radionicama sa učenicima na temu prevencije upotrebe PAS.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da pruži pomoć u uspostavljanju školske strategije za prevenciju upotrebe PAS, tako što će nastavnicima pokazati kako da organizuju, prate učenike i prepoznaju problematično ponašanje, kako da vode razgovor sa učenicima za koje se sumnja da koriste PAS i kako da vode radionice na temu zdravog načina života.

Po završetku seminara očekuje se da će učesnici savladati osnovna znanja o najkorišćenijim psihoaktivnim supstancama i unaprediti kapacitete za prevenciju zloupotrebe PAS, uz saradnju sa roditeljima. Takođe, nastavnici će umeti da kod učenika razvijaju kritičko mišljenje i aktivan pristup protiv zloupotrebe PAS.

[toggle title=“Teme:“]

– Prepoznavanje rizičnog ponašanja i promena u ponašanju;
– Razvoj delotvornih strategija reagovanja;
– Uzroci i činioci (biološki, sociološki i psihološki) u nastanku zavisnosti od PAS;
– Najčešće PAS koje se zloupotrebljavaju;
– Saradnja škole i porodice.

[/toggle]

 

Prijavite se »