Naziv: Poslovni engleski jezik

Obrazovni oblik: DL kurs (onlajn kurs)

Kompetencije: К1, К4

Prioriteti: 1,4

Broj časova u kursu: 16+2 meseca online

Cena: 14.800 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Ovaj kurs omogućava polazniku usvajanje termina u vezi sa svakodnevnim poslovanjem u savremenom svetu. Na kursu se predstavlja i obrađuje pismena poslovna korespodencija, kao i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama. Sve ovo zahteva visok nivo poznavanja engleskog jezika, i preporučuje se da polaznici imaju najmanje srednji nivo opšteg engleskog jezika.

Ciljevi i ishodi:

Da osposobi polaznika za aktivno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku uz pravilno korišćenje terminologije u vezi sa savremenim poslovanjem. Uspešan polaznik će moći da vodi pisanu poslovnu korespodenciju, kao i da učestvuje u tipičnim razgovorima u poslovnom kontekstu, a usput će se upoznati i sa praktičnim veštinama pregovaranja i snalaženja u situacijama poslovnog putovanja.

Teme koje su zastupljene:

[toggle title=“Modul 1Business Letters Pisanje poslovnih pisama„]

1.1 Layout of a Business Letter

[/toggle]

[toggle title=“Modul 2Sales Letters Pisanje prodajnih pisama„]

2.2 Sales Letter

[/toggle]

[toggle title=“Modul 3Enquiries Upiti„]

3.3 Enquiries

3.4 Replies to Enquiries

[/toggle]

[toggle title=“Modul 4 Orders Narudžbine„]

4.5 Orders and Replies to Orders

[/toggle]

[toggle title=“Modul 5 Complaints Žalbe„]

5.6 Complaints

5.7 Replies to Complaints

[/toggle]

[toggle title=“Modul 6 Pro-forma Invoice Predračun„]

6.8 Pro-forma Invoice

[/toggle]

[toggle title=“Modul 7Contracts  – Ugovori„]

7.9 Making a Contract

[/toggle]

[toggle title=“Modul 8  – Travelling on Business Poslovna putovanja„]

8.10 Booking Accommodation

8.11 Choosing a Hotel

[/toggle]

[toggle title=“Modul 9 Memorandum„]

9.12 Memorandum

[/toggle]

[toggle title=“Modul 10 Reports Izveštaji„]

10.13 General Information on Business Reports

10.14 Writing Reports

[/toggle]

[toggle title=“Modul 11 CV„]

11.15 CV Writing

11.16 Leave out of your CV

[/toggle]

[toggle title=“Modul 12Job Interview Razgovor za posao„]

12.17 Interview

12.18 What Employers Want

[/toggle]

[toggle title=“Modul 13 Marketing„]

13.19 What Is Marketing

13.20 Marketing Concept

13.21 Advertising Victim

[/toggle]

[toggle title=“Modul 14 Meetings Sastanci„]

14.22 Participating in a Meeting – Useful Phrases

14.23 Business Meetings in English

[/toggle]

[toggle title=“Modul 15 Running a Meeting Vođenje sastanka„]

15.24 Introductions

15.25 Reviewing Past Business

15.26 Beginning the Meeting

15.27 Discussing Items

15.28 Finishing the Meeting

[/toggle]

[toggle title=“Modul 16 Leadership Liderstvo„]

16.29 Lessons about Leadership

[/toggle]

[toggle title=“Modul 17 E-business Elektronsko poslovanje„]

17.30 What’s E-Business

[/toggle]

[toggle title=“Modul 18 Negotiation Pregovaranje„]

18.31 Negotiation Skills

[/toggle]

Autor i realizator: Centar za strane jezike, LINK group, DL instruktor

 

Prijavite se »