Naziv: Planiranje i organizacija radnog vremena nastavnika

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К1

Prioritet: 1,2

Trajanje: 2 dana

Cena: 4. 000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis: 

Ovaj seminar se fokusira na veštine planiranja koje su neophodne na svakom poslu, ali posebno za rad u školi, imajući u vidu planove koje nastavnici treba da pišu. Prikazuje zakonsku regulativu, primere dobre prakse, a predstavlja i veštine planiranja i organizovanja obaveza kako na poslovnom, tako i na ličnom nivou. Na seminaru ističemo i razmatramo segmente koji utiču na planiranje, otkrivamo šta nam to krade vreme, kako da odredimo prioritete i kako da efikasno delegiramo neke od svojih obaveza. Na seminaru ćemo obraditi znanja o metodama planiranja i načinima organizovanja časa, evaluacije ostvarenog ishoda i istaći važnost dobre izrade nastavnog zadatka i diferencirane nastave.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da nastavnici sagledaju svoje trenutne prioritete, osveste navike koje im kradu vreme i da nauče kako da delegiraju deo svojih obaveza. Uspešni polaznici će znati kako da efikasnije planiraju za potrebe nastave, uključujući godišnje i mesečne planove i aktivnosti na času. Takođe će moći da primene organizovanje i delegiranje na svoje druge, vanškolske obaveze. Po završetku seminara polaznici će biti osposobljeni da planiraju čas u skladu sa modelom „Planiranjem do razumevanja”, da uspešno organizuju elemente časa čiji ishod kasnije evaluiraju i razmatraju promene plana.
[toggle title=“Teme koje su zastupljene:“]

– Planiranje u skladu sa programom predmeta i sa obrazovnim standardima;
– Planiranje pomoću udžbenika i faktora planiranja;
– Komponente nastave, vrste i elementi pripreme;
– Definisanje cilja i zadataka časa;
– Ishodi časa i analiza realizovanog časa;
– Umetnost delegiranja;
– Upravljanje vremenom;
– Postati i ostati organizovan.

[/toggle]

 

Prijavite se »