Naziv: Personal Development Program

Obrazovni oblik: kurs

Kompetencije: К4

Prioritet: 1,4,9

Trajanje: mesec dana

Cena: 9.500 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Personal Development Program je paket korisnih predavanja i seminara, koji se nudi u poslovnim školama, a mi želimo da ga ponudimo i nastavnicima, kao program koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Za početak, ovaj program omogućava sticanje transverzalnih veština (motivacija, samopouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i dr.) neophodnih za uspešnog nastavnika, ali koje su pritom i praktične, jer se mogu primeniti i na druge situacije i poslove. Pored transverzalnih veština, ovaj program radi i na razvoju ličnih veština i poslovne efikasnosti i efektivnosti.

Program je stručno kreiran i sastoji se iz kratkih edukativnih sesija u formi treninga i radionica. Sesije možete da pratite prisustvom u učionici, u vidu Live streama ili pregledanjem snimaka u video-arhivi putem Distance Learning platforme. Dodatno, na raspolaganju će vam biti i online video i tekstualni materijali kako biste se što bolje pripremili za radionice.

Ciljevi i ishodi:

Razumevanje osnovnih transverzalnih, poslovnih i ličnih veština važnih za rad u 21. veku.
Nastavnici će dobiti lični profil na osnovu testa ličnosti i sposobnosti, a uradiće i samoprocenu veština koje žele da unaprede. Zahvaljujući konsultantskoj podršci, uspešan polaznik će unaprediti svoju nastavu, saradnju sa svim akterima u obrazovanju, i ostvariti pomake u ličnom razvoju.

Teme koje su zastupljene:
(Transverzalne veštine i teme sa * su iskučivo u formi radionica)

Transverzalne veštine:

– Samospoznaja i samopouzdanje
– Samomotivacija i motivacija drugih
– Interpersonalne veštine
– Veštine adaptacije
– Logičko/kreativno/kritičko mišljenje
– Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine
– Veštine savetovanja, koučinga i treninga
– Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan
– Timski rad

Lične veštine:

– Planiranje karijere*
– Stil i personalni marketing*
– Poslovni bonton
– Zdravlje i upravljanje stresom
– Lični razvoj menadžera*
– Inteligencija*
– Kreativnost i inovativnost
– Principi bogaćenja i investiranje*
– Metodologija istraživanja

Efektivnost i efikasnost:

– Organizacija vremena
– Veštine jasne i uverljive prezentacije*
– Efektivna poslovna komunikacija
– Upravljanje informacijama*
– Uspešno vođenje sastanaka*
– Efektivno pregovaranje*
– Efektivno donošenje odluka
– Efektivne tehnike pisanja*

Prijavite se »