Naziv: Motivisanje zaposlenih

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije direktora: К3

Prioritet: 2

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Opis:

Ovaj seminar je zamišljen da upozna direktore i stručne saradnike sa tim šta je zapravo motivacija i koje metode motivacije zaposlenih postoje u drugim sektorima, te da zajednički dođemo do onoga što može biti primenljivo na sektor obrazovanja. Želimo da istaknemo da je samomotivacija od velikog značaja i da od nje zavisi ne samo koliko ćete biti uspešni u svom poslu već i koliko će zaposleni reagovati na vaše pokušaje da ih motivišete.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da osposobimo direktore da povećaju svoj radni elan i motivisanost zaposlenih nastavnika, tako što će naučiti da primenjuju savremene tehnike motivisanja, a time istovremeno unaprediti obrazovno-vaspitne procese u školi i uspešno ostvariti ciljeve ustanove. Nakon kursa, direktori će imati strategiju kako da u narednom periodu primene tehnike koje će dovesti do zadovoljstva poslom i motivacije za dalje učenje i unapređivanje nastave.

[toggle title=“Teme:“]

– Motivacija i motivacioni faktori;
– Teorije motivacije;
– Merenje motivacije;
– Motivisanje u zavisnosti od tipa ličnosti;
– Ocenjivanje radne uspešnosti i nagrađivanje zaposlenih;
– Materijalna i nematerijalna motivacija;
– Analiza uspešnih modela motivacije;
– Značaj motivacije za rad;
– Kako sebe motivisati.

[/toggle]

 

Prijavite se »