Naziv: Koraci ka uspešnom liderstvu

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije nastavnika: К2, K3

Kompetencije direktora: К3

Prioritet: 1,4

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Ciljna grupa: nastavnik, direktor, pomoćnik direktora

Opis:

Ovaj seminar je namenjen svima koji u svom okruženju vode druge ili se za to pripremaju, lideri su, ili žele to da postanu. Liderstvo definišemo kao usmeravanje radne aktivnosti ostalih u timu ka ostvarivanju planiranih ciljeva.

Na kursu saznajete šta čini jednog pravog lidera, upoznajete se s razlikom između lidera i menadžera i sa načinima kako da unapredite svoje liderske veštine. Polaznici se upoznaju sa metodama i tehnikama liderstva tako što će izučavati različite modele i stilove liderstva kako bi uočili prednosti i mane svakog od njih, kako bi u budućnosti primenili najuspešniju tehniku za odgovarajuću situaciju.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da se promoviše proaktivno upravljanje, korišćenje metoda i tehnika efikasnog liderstva i donošenje odluka u skladu sa promenama u školi ili timu. Nakon seminara, polaznik će razumeti osnovne principe vođenja i motivisanja, znaće kako da rešava konflikte i koje karakteristične osobine efikasnog lidera već poseduje, a koje treba da razvije. Jedan od ciljeva je da polaznici shvate da se dobri lideri ne rađaju, već stvaraju kroz mnogo rada i truda, upoznavanja sebe i drugih.

[toggle title=“Teme:“]

– Pojam, uloga i značaj liderstva u savremenom obrazovanju;
– Razlika između lidera i menadžera;
– Kako uspešno motivisati tim?
– Kako uspešno voditi tim?
– Kakav je naš liderski stil?
– Ključne veštine i sposobnosti lidera;
– Modeli liderstva;
– Liderstvo i promene;

[/toggle]

 

Prijavite se »