Naziv: Google Classroom I

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2

Prioritet: 10

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Trajanje: 1 dan

Cena: 1.000 din.

Opis kursa: 

Ovaj seminar će se fokusirati na to šta su Google Classroom i Google aplikacije za obrazovanje, kako nam ovi alati mogu pomoći u nastavnom i administrativnom smislu, kako mogu da olakšaju i ulepšaju naš rad. Učesnici će steći uvid u to kako se ovi alati primenjuju u praksi, kroz primere drugih kolega, kao i na radionici, uz podršku predavača i kolega.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da se nastava unapredi kroz korišćenje Google aplikacija za obrazovanje i da se predstave prednosti uključivanja cele škole u Google Classroom. Uspešan polaznik će moći kritički da proceni alate, kao i primere dobre prakse, i vidi na koji način i u kom obimu može da primeni aplikacije u svom radu i ustanovi u kojoj radi.

[toggle title=“Teme koje su zastupljene:“]

– Upoznavanje sa Google aplikacijama za obrazovanje;
– Osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika za korišćenje usluga i servisa Googlea;
– Rad na Google disku – OSNOVNO (dokumenti, tabele, šabloni, prezentacije, graditelji priče, kalendar, blog, sajt);
– Implementacija i integracija Google aplikacija za obrazovanje u nastavni proces;
– Upoznavanje sa Google učionicom;
– Razmatranje primera dobre prakse.

[/toggle]

 

Prijavite se »