Naziv: Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom

Obrazovni oblik: dvodnevni seminar

Kompetencije: К2, K4

Prioritet: 3

Trajanje: 2 dana

Cena: 4.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Na seminaru će se nastavnici upoznati sa pojmom i važnošću emocionalne inteligencije u poslovnom i svakodnevnom životu. Razgovaraćemo o poznavanju i kontrolisanju sopstvenih osećanja, kao i o prepoznavanju emocija kod ljudi koji nas okružuju. Na delu seminara koji govori o stresu ćemo pokušati da potpuno razumemo pojam stresa i stresora, da nađemo racionalan pristup stresnim situacijama, kao i strategije za prevazilaženje stresa.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da razvijamo kod sebe emotivnu inteligenciju kako bismo se bolje snašli u školskim i životnim situacijama. Uspešan polaznik će znati da se suoči sa stresorima i pravilno reaguje, kao i da prepozna simptome izgaranja na radu / profesionalnog sagorevanja (burnout). Nastavnik će takođe biti spreman da neguje zdrave stilove života i uključi sisteme podrške, asertivnu komunikaciju i metode relaksacije radi prevencije ozbiljnih problema.

[toggle title=“Teme:“]

– Šta je emotivna inteligencija;
– Šta je stres i koji su individualni i organizacijski uzroci stresa;
– Stres i emocionalna inteligencija;
– Emocionalna inteligencija i konflikti;
– Kako povećati EQ;
– Sindrom profesionalnog sagorevanja (burnout);
– Sistemi podrške;
– Asertivna komunikacija;
– Metode relaksacije.

[/toggle]

 

Prijavite se »