Naziv: ECDL prezentacije

Obrazovni oblik: DL kurs (onlajn kurs)

Kompetencije: К1

Prioritet: 10

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Trajanje: mesec dana

Cena: 4.999 din.                   

Sa instruktorom: 5.999 din.

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint 2010 programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom do načina korišćenja ugrađenih alata i opcija.

Ciljevi i ishodi:

Cilj kursa je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija Microsoft PowerPoint 2010 programa. Polaznici će saznati koji su to alati i kako da ih koriste na najbolji način da bi uspešno odgovorili svim zahtevima današnjeg poslovnog okruženja. Uspešan polaznik će moći da napravi, formatira, izmeni i pripremi prezentaciju, koristeći različite izglede slajdova za prikaz i štampani oblik. Takođe će umeti da umnožava i premešta tekst, slike i grafikone unutar prezentacije i između više prezentacija. Kandidat će moći da izvrši uobičajene operacije na slikama, grafikonima i crtanim objektima i da koristi razne efekte prelaza. Moći će da koristi aplikacije za kreiranje prezentacija i čuva ih u različitim formatima. Kod onih koji su ranije koristili PowerPoint ovaj kurs će pomoći da se poveća produktivnost i smislenost prikaza informacija, što će vam pomoći i u samom prezentovanju na sastanku ili konferenciji.

Teme koje su zastupljene:

[toggle title=“Modul 1 – Uvod u Microsoft PowerPoint 2010″]

1.1 Grafički interfejs free
1.2 File menu i prečice

[/toggle]

[toggle title=“Modul 2 – Osnove PowerPointa 2010″]

2.3 Kreiranje i čuvanje prezentacije free
2.4 Rad sa slajdovima prezentacije
2.5 Rad sa šablonima i temama free

[/toggle]

[toggle title=“Modul 3 – Tekst u prezentaciji“]

3.6 Kreiranje i rad sa tekst okvirima
3.7 Formatiranje teksta free
3.8 Kreiranje i formatiranje tabela

[/toggle]

[toggle title=“Modul 4 – Grafički sadržaj prezentacija“]

4.9 Crtanje i formatiranje objekata free
4.10 Dijagrami i grafikoni

[/toggle]

[toggle title=“Modul 5 – Multimedijalni sadržaj prezentacija“]

5.11 Rad sa fotografijama free
5.12 Zvuk i video u prezentaciji
5.13 Rad sa animacijom i efektima free

[/toggle]

[toggle title=“Modul 6 – Distribucija i podrška prezentacija“]

6.14  Distribucija prezentacija
6.15 Snimanje i upotreba govora free
6.16 Kreiranje interaktivne prezentacije
6.17  Priprema i slanje na štampu free

[/toggle]

Autor i realizator: Centar za računarske nauke, LINK group, DL instruktor

 

Prijavite se »