Naziv: ECDL Osnove korišćenja računara

Obrazovni oblik: DL kurs (onlajn kurs)

Kompetencije: К1

Prioriteti: 10

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Trajanje: mesec dana

Cena: 2.900,00 din.    

Opis kursa:

Kurs obuhvata korišćenje računara i manipulaciju fajlovima, upoznavanje osnovnih funkcija i rada operativnog sistema, podešavanje desktop okruženja, kao i poznavanje virusa i korišćenje antivirusnog softvera.

Ciljevi i ishodi:

Savladavanje upotrebe računara i rada sa fajlovima, kao i poznavanje upotrebe opštih funkcija računara i njegovog operativnog sistema. Kandidat će naučiti da izvrši osnovna podešavanja i da koristi ugrađenu pomoć. Uspešan polaznik će moći efikasno da koristi desktop okruženje i da radi sa ikonicama i prozorima, da organizuje fajlove i direktorijume, i umeće da umnožava, premešta i briše fajlove i foldere, kao i da vrši kompresiju i raspakivanje kompresovanih fajlova. Takođe će znati šta je računarski virus i umeti da koristi antivirusni softver.

Teme koje su zastupljene:

[toggle title=“Modul 1 – Računari i uređaji„]

1. IKT, Hardver          
2. Softveri i licenciranje
3. Uključivanje i isključivanje računara   

[/toggle]

[toggle title=“Modul 2 – Radna površina (desktop), ikone, podešavanja“]

4. Radna površina i ikone
5. Korišćenje prozora
6. Alati i podešavanja

[/toggle]

[toggle title=“Modul 3 – Izlazi (Outputs)“] 

7. Rad sa tekstom
8. Štampanje

[/toggle]

[toggle title=“Modul 4  – Upravljanje fajlovima“]  

9. Predstavljanje i organizacija fajlova i foldera          
10. Skladištenje i kompresija fajlova

[/toggle]

[toggle title=“Modul 5 – Mreže“]   

11. Koncept mreže
12. Pristup na mreže

[/toggle]

[toggle title=“Modul 6 – Sigurnost“]   

13. Zaštita podataka i uređaja
14. Zlonamerni programi (Malware)
15. Ekološki (Green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja računara

[/toggle]

[toggle title=“Modul 7 – Windows operativni sistem“] 

16. Windows 8
17. Windows 10

[/toggle]

[toggle title=“Modul 8 – OS X operativni sistem“] 

18.Ulazni uređaji
19. Radna površina i aplikacije

[/toggle]

[toggle title=“Modul 9 – Ubuntu operativni sistem“] 
 

20. Osnovni pojmovi i radna površina
21. Upravljanje folderima, fajlovima i aplikacijama

[/toggle]

Autor i realizator: Centar za računarske nauke, LINK group, DL instruktor

 

Prijavite se »