Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) pruža sveobuhvatnu podršku profesorima, nastavnicima i predavačima u okviru LINK edu Alliance u naučnoistraživačkom radu i razvoju.

Na raspolaganju su vam brojna stručna predavanja i seminare koji se održavaju uživo ili online, a koji će vam pomoći u profesionalnom napretku i ostvarenju vasih akademskih ambicija. Kako bi vam snimci i informacije sa njih  bili uvek dostupni kreirali smo posebnu CNIR video bazu u kojoj se nalaze sva predavanja u organizaciji CNIR-a. 

Nakon svakog održanog predavanja, snimak ćete moći da pronađete na ovoj stranici – u CNIR video bazi i zato ne propustite priliku da steknete važna znanja za vaš dalji naučno istraživački razvoj. SIgurni smo da ćete im se vraćati svaki put kada se za to ukaže potreba. 

Za sva pitanja i nedoumice slobodno se obratite CNIR-u putem mejla cnir@institut.edu.rs.

 

Vebinar „Publikovanje radova”

POGLEDAJTE VIDEO >>

„Prihvatanje rada kakav je poslat, bez primedbi i potrebe za korekcijama, predstavlja retkost. Češće je prihvatanje rada sa zahtevom ili predlozima za manje ispravke, što je povoljan ishod za autora. Česta je i situacija gde se zahtevaju veće ili velike korekcije. U ovom slučaju je važno kako će se autor snaći i razumeti primedbe, zahteve i predloge recenzenta ili recenzenata” – naznačeno je na vebinaru.

Kako je cilj vebinara pružanje pomoći svim nastavnicima koji treba da publikuju radove da bi ostvarili uslove za izbor u nastavnička zvanja, ojačali svoje trenutne pozicije i stekli reprezentativne reference, koje su neophodne nastavniku kada je reč o akreditaciji, ali i svima onima koji žele da se upoznaju sa metodologijom naučnoistraživačkog rada, CNIR sa vama deli i prezentaciju sa vebinara, koju možete preuzeti ovde.

 

Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru u nastavničko zvanje?

POGLEDAJTE VIDEO >>

Ovaj vebinar pružiće vam važne informacije, savete i strategije u vezi sa ličnim naučnim razvojem i tako vam pomoći u planiranju publikovanja naučnih radova i drugih aktivnosti neophodnih za ispunjavanje uslova za izbor u nastavnička zvanja ili učvršćivanje trenutne pozicije. Preuzmite PDF prezentaciju webinara

Važan deo vebinara je upoznavanje sa propisima koji sadrže uslove koje nastavnici treba da ispune za izbor u odgovarajuće nastavničko zvanje za akademske studije i strukovne studije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i podzakonskim aktima, kao i drugim korisnim propisima. Kako biste što bolje upravljali svojom akademskom karijerom na individualnom nivou, preuzmite izvod iz regulative i pravne propise.

Projektna radionica ITS: Koliko su bitni projekti za razvoj vaše akademske karijere? 

POGLEDAJTE VIDEO >>

Radi unapređenja istraživačkorazvojne delatnosti i ostvarenja kriterijuma i merila za naučnoistraživački i stručnoistraživački razvoj nastavnika i saradnika kroz sprovođenje istraživanja, publikovanje rezultata i ostvarivanja dodatnih finansijskih podsticaja, važno je i učešće, odnosno rukovođenje različitim projektima. CNIR i Centar za projekte IMO organizovali su za nastavnike i saradnike ITS-a Projektnu radionicu ITS.