Centar za stručno usavršavanje (Cambridge Teaching Center)

Centar za stručno usavršavanje (Cambridge Teaching Center) deo je Instituta za moderno obrazovanje, čiji je cilj unapređenje obrazovnog i vaspitnog procesa kroz pokretanje i organizaciju programa stručnog usavršavanja sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju uz primenu i promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija.

Centar za stručno usavršavanje akreditovan je za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju po međunarodnim standardima. Namenjen je onim nastavnicima koji teže postizanju vrhunskih rezultata u svom radu i u napredovanju svojih učenika. Usvajanje novih znanja i veština je uslov prilagođavanja neprestanim promenama u svetu obrazovanja.

Bilo da ste vaspitač u predškolskom obrazovanju, učitelj ili nastavnik u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi ili na univerzitetu ili direktor neke od ovih ustanova, u našem centru ćete dobiti najbolje programe usavršavanja u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima.

Šta su profesionalni razvoj i stručno usavršavanje

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju su regulisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

U 2. članu Pravilnika ovi se pojmovi pojašnjavaju na sledeći način:

Profesionalni razvoj je složen proces koji podrazumeva stalno razvijanje kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece, učenika i polaznika, odnosno nivoa njihovih postignuća. Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je stručno usavršavanje, koje podrazumeva sticanje novih i usavršavanje postojećih kompetencija važnih za unapređivanje vaspitno-obrazovnog, obrazovno-vaspitnog, vaspitnog, stručnog rada i nege dece.

 

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje mogu se odvijati kako kroz formalno obrazovanje, koje organizuju zvanične školske ustanove, fakulteti i sl., tako i kroz neformalno obrazovanje, koje se realizuje kroz seminare, treninge, konferencije, stručne skupove, radionice, vebinare, mentorstvo i sl., i kroz informalno obrazovanje, koje se ogleda u praćenju i analizi stručne literature, interneta, emisija posvećenih obrazovnim pitanjima i sl., kao i evaluaciji i istraživanju kako sopstvene tako i vaspitno-obrazovne prakse drugih, pisanju naučno-stručnih radova i sl.

Zašto je važno stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje je dugotrajni proces. To nije izolovan događaj, već proces koji se ponavlja i traje od prvog dana nastavničke prakse, pa sve do odlaska u penziju. Zapravo, to je učenje tokom celog života. Stručno usavršavanje je ne samo obaveza propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja već i lična potreba svakog pojedinca koji ima svest o svom delovanju i važnosti posla kojim se bavi.

Nastavnik i svako drugi ko se bav iobrazovno-vaspitnim procesom ima značajnu ulogu u razvoju učenika kao pojedinaca i može mnogo da doprinese da taj razvoj bude svestran. Ličnu korist od toga će imati ne samo učenik već i društvo u celini, u kome će taj učenik sutra biti aktivan član i doprineti da svet postane bolje mesto za život.

 

Za obavljanje ovako složenog posla kao što je nastavnički potrebno je posedovati niz kompetencija koje obuhvataju kako stručna znanja i veštine tako i metodička znanja, uz odlične komunikacijske veštine i razvijen sistem moralnih vrednosti i načela.

 

Kompetencije nastavnika se uopšteno definišu i kao kapacitet pojedinca koji se iskazuje u vršenju složenih aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu, a dodatne informacije se mogu pročitati u zvaničnom dokumentu o standardima kompetencija – Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

Nastavnik je uvek bio i biće primer učenicima, ali i uzor društvu, pa je važno da i on sam ima utisak o tome da kao pojedinac može da se nosi sa promenama i da su one značajne kako za njega tako i za učenike, školu i društvo u celini.

Zbog svega toga potrebno je da nastavnik ima pozitivan odnos prema ličnom napredovanju i razume da pojedinac, ukoliko ne napreduje i ne uči, može samo da nazaduje. Škola se ne može menjati nabolje ukoliko sam nastavnik kao pojedinac i deo kolektiva ne uči, ne menja se i ne napreduje.

Poželjne i potrebne nastavničke kompetencije su razvrstane u četiri grupe i obuhvataju:

K1 – KOMPETENCIJE ZA NASTAVNU OBLAST, PREDMET I METODIKU NASTAVE;

K2 – KOMPETENCIJE ZA POUČAVANJE I UČENJE;

K3 – KOMPETENCIJE ZA PODRŠKU RAZVOJU LIČNOSTI UČENIKA;

K4 – KOMPETENCIJE ZA KOMUNIKACIJU I SARADNJU.

Ciljevi Centra za stručno usavršavanje (Cambridge Teaching Center)

 • Organizovanje aktivnosti za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz zemlje i regiona
 • Saradnja sa MPNTR-om, ZUOV-om, drugim centrima i mrežom centara za stručno usavršavanje
 • Organizacija konferencija, seminara, stručnih skupova, tribina, radionica u vezi sa aktuelnim temama iz oblasti nauke i obrazovanja
 • Kreiranje obuka i onlajn-kurseva po specifičnim zahtevima drugih organizacija
 • Saradnja sa školama i drugim obrazovnim institucijama
 • Organizacija kurseva za decu i odrasle u oblasti informacionih tehnologija
 • Širenje mreže članova IMO

Planovi i aktivnosti Centra za stručno usavršavanje (Cambridge Teaching Center)

Centar je oformljen u aprilu 2018. godine i do sada je ostvario niz aktivnosti kroz organizaciju konferencije, stručnog skupa, nekoliko seminara, obuka, radionica i treninga za lični razvoj.

U narednom periodu u Centru za stručno usavršavanje (Cambridge Teaching Center) planira se organizacija:

 

 • akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju;
 • obuka i radionica u vezi sa inovacijama u edukaciji;
 • međunarodne konferencije o modernom obrazovanju;
 • stručnih skupova o primeni novih tehnologija u obrazovanju;
 • naučnoistraživačkih projekata u vezi sa unapređenjem obrazovnog procesa;
 • obrazovnog konsaltinga;
 • serija predavanja sa ciljem predstavljanja primera dobre nastavničke prakse;
 • međunarodnog takmičenja za nastavnike;
 • obrazovne TV emisije;
 • pripreme dodatnih didaktičkih sredstava, nastavnih materijala i priručnika za nastavnike;
 • programa nastavne i metodičke prakse za studente nastavničkih smerova.

Cambridge program za lidere u obrazovanju

Ono što želimo za vas je prilično jednostavno. Naime, želimo da vam pomognemo da savladate profesionalne i lične veštine, zahvaljujući kojima ćete lakše i lepše obavljati svoj posao, a pritom obezbediti sebi prednost u odnosu na druge nastavnike i tako otvoriti svaka vrata za napredovanje ili promenu posla.

Nakon proučavanja želja nastavnika napravili smo izbor programa za međunarodne sertifikate, kao i programa koji ispunjavaju potrebe nastavnika zaposlenih u privatnom i državnom školskom sistemu, u zemlji i inostranstvu.

Izaberite program u skladu sa svojom praksom i interesovanjima

Odabir programa koje ćete pohađati je veoma važan. U odnosu na to gde predajete, kome, kakav je tip gradiva i koji su vaši lični afiniteti zavisi i koji će vam programi Centra za stručno usavršavanje biti najzanimljiviji i najkorisniji. Ali ne brinite, uvek možete nastaviti svoje usavršavanje i upisati nov program po specijalnim uslovima.

Kako garantujemo kvalitet školovanja i usavršavanja

Visok kvalitet školovanja garantuju partnerstva sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim kompanijama i institucijama.

Cambridge International sertifikat otvara vrata za uspešnu karijeru i omogućava lični i profesionalni razvoj. Istovremeno, pruža zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština.

Zahvaljujući saradnji sa organizacijom Cambridge International Examinations, Centar za stručno usavršavanje prvi je i jedini u Srbiji koji ima tu čast i pravo da organizuje pripreme i polaganja za Cambridge Professional Development Qualifications za predavače i direktore obrazovnih ustanova.

Kao Google partner, Centar za stručno usavršavanje organizuje Google for Education obuke za sticanje zvaničnih Google for Education sertifikata. Ovi sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija, namenjena stručnjacima za onlajn-oglašavanje i digitalni marketing.

Saradnja sa organizacijama British Council i British Council Preparation Centre omogućila je polaznicima Centra za stručno usavršavanje mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita za FCE i BEC sertifikate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu. Pored toga, u našem centru možete upisati i program pripreme za TKT (Teacher Knowledge Test) sertifikat za nastavnike koji predaju engleski jezik.

Centar za stručno usavršavanje predstavlja program za obuku i testiranje koji je ovlastila ECDL (European Computer Driving Licence) fondacija. To garantuje da je u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunio standarde koji važe u Evropskoj uniji.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-ja priznat u više od 160 zemalja sveta, a u program koji nudi školovanje na Centru za stručno usavršavanje implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabus 4.0.

Ako ste spremni da steknete ugled, stvorite prilike za napredovanje ili pronalaženje novog posla u Srbiji ili inostranstvu, a uz to pružite učenicima kvalitetno obrazovanje, sve što vam je potrebno pronaći ćete u Centru za stručno usavršavanje.