Naziv: Blended nastava – kako napisati program, izvesti i pratiti rezultate

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: jedan dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik, stručni saradnik, saradnici visokoškolskih ustanova

Opis:

Ovaj seminar je tu da pomogne nastavnicima koji žele da deo svoje nastave postave onlajn, i tako organizuju i drže mešovitu nastavu, odnosno blended learning. Napraviti kurs, odnosno program koji podrazumeva kombinaciju tradicionalne nastave i savremenog sistema učenja na daljinu posredstvom računara nije jednostavno: treba misliti o svemu – od pripreme nastavnih materijala, programskog okruženja i strategije rada sistema, preko realizacije samih procesa nastave, učenja i administracije u sistemu, do ocenjivanja znanja učenika/studenata i provere kvaliteta rada sistema.

Posebno ako želite da iskoristite sve prednosti, a predupredite sve nedostatke onlajn nastave. Ovaj seminar će pojasniti šta je mešovita nastava i ponuditi smernice kako je najbolje napisati program, izvesti i pratiti rezultate mešovite nastave.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je da se nastavnici upoznaju sa novim, a moćnim vidom nastave, i da razmisle o uvođenju mešovite nastave u svoj rad. Nastavnici će se upoznati sa onlajn materijalima koji postoje (elektronski udžbenici, virtuelne laboratorije, simulacije, alati i dr), a koji mogu da obezbede fleksibilnost i efikasnost ovog sistema; istražiće razlike između mešovitog i tradicionalnog koncepta učenja, razumeće prednosti mešovitog učenja i razmotriti korake koji dovode do kreiranja kvalitetnog mešovitog programa.

[toggle title=“Teme:“]

 • Blended (mešovita) nastava;
 • Karakteristike tradicionalne i meštovite nastave;
 • Prednosti i nedostaci;
 • Kako napisati program;
 • Planiranje ciljna grupa;
 • Interakcija i komunikacija;
 • Dostupnost i fleksibilnost materijala;
 • Ciljevi i ishodi;
 • Jasna očekivanja;
 • Organizacija sadržaja oblasti i smernice;
 • Izvođenje mešovite nastave;
 • Metakognicija;
 • Aktivno učenje i saradnja;
 • Zaštita autorskih prava;
 • Ocenjivanje i procena uspešnosti;
 • Pravila onlajn komunikacije.

[/toggle]

 

Prijavite se »