Naziv: Akciona istraživanja u obrazovnoj ustanovi

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik

Opis:

U svetu koji se neprestano menja, moramo da budemo aktivni, prilagodljivi i refleksivni praktičari. Ovaj seminar predstavlja akciono istraživanje kao jedan od načina da budemo refleksivni u svom radu i unapredimo sopstvenu praksu.

Akciono istraživanje je najčešće individualno ispitivanje sopstvene profesionalne prakse u svrhu samounapređivanja, čime se povećava efikasnost nastave i uspešnost učenika. Aktivnim bavljenjem svojim radom, mi unapređujemo svoju profesionalnost nastavnika, a ako podelimo saznanja, unapređujemo i struku. Ovaj seminar će predstaviti korake koji su deo akcionog istraživanja i prikazati načine evaluacije i primene rešenja do kojih dođemo akcionim istraživanjem.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je proširivanje znanja o akcionom istraživanju i osposobljavanje polaznika za njegovu primenu u procesu samovrednovanja svoga rada i rada škole. Polaznici će se upoznati sa koracima u planiranju i izvođenju akcionog istraživanja i biće motivisani da ga izvedu i podele sa kolegama.

[toggle title=“Teme:“]

  • Tradicionalno i akciono istraživanje: u čemu se razlikuju;
  • Vrste i karakteristike akcionog istraživanja;
  • Predmeti i cilj samovrednovanja;
  • Koraci u procesu akcionog istraživanja;
  • Kako započinjemo i realizujemo proces akcionog istraživanja;
  • Izvori i obrada podataka;
  • Metode i tehnike vrednovanja i samovrednovanja;
  • Primena akcionog istraživanja u samovrednovanju;
  • Analiza rezultata.

[/toggle]

 

Prijavite se »