Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Zakoni i propisi

Rad vaspitača, učitelja i nastavnika podrazumeva poznavanje određenih zakona, pravilnika i drugih propisa. Institut za moderno obrazovanje za vas prikuplja aktuelna i važna dokumenta. Budite informisani o svojim pravima i obavezama, kao i o strategijama koje će biti pokrenute u obrazovanju.

Opšti zakonski okvir
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima
Zakon o srednjoj školi
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o društvenoj brizi o deci

 

Pravilnici
Novi pravilnici iz oblasti obrazovanja
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Priručnik za inkluzivni razvoj škole
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa
Program svih oblika rada stručnih saradnika
Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole
Pravilnik o programu ogleda obuka odraslih
Pravilnik o programu vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije
Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domu učenika
Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta
Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
Izvod iz Pravilnika i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o programu nastave i učenja za prvi razred gimnazije
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu
Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu

 

Strategije za razvoj obrazovanja
Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji
Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
Vodič kroz strategiju Evropa 2020
Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije
Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
Strategija za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju

 

Standardi
Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova
Opšti standarde postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta
Standardi za osnovno obrazovanje odraslih
Opšti standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i vaspitanja za predmete
Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova
Opšti standardi postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik

 

Priručnici
Priručnik za inkluzivni razvoj škole

 

Vodiči
Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse

 

Drugi korisni dokumenti
Kontrolne liste u prosveti
Katalog akreditovanih seminara
Povelja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava
Smernice za nastavnike povodom Povelje Saveta Evrope o obrazovanju za građansko društvo i obrazovanje o ljudskim pravima
Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije
Individualni obrazovni plan - obrasci
IOP za darovite

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »