Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Zakoni i propisi

Rad vaspitača, učitelja i nastavnika podrazumeva poznavanje određenih zakona, pravilnika i drugih propisa. Institut za moderno obrazovanje za vas prikuplja aktuelna i važna dokumenta. Budite informisani o svojim pravima i obavezama, kao i o strategijama koje će biti pokrenute u obrazovanju.

Opšti zakonski okvir
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2015. godina)
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima
Zakon o srednjoj školi
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o društvenoj brizi o deci
Nastavni planovi i programi

 

Pravilnici
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa
Program svih oblika rada stručnih saradnika
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o programu ogleda obuka odraslih
Pravilnik o programu vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije
Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domu učenika
Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta
Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

 

Strategije za razvoj obrazovanja
Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji
Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
Vodič kroz strategiju Evropa 2020
Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije
Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

 

Standardi
Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova
Opšti standarde postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta
Standardi za osnovno obrazovanje odraslih
Standardi za kraj obaveznog obrazovanja
Standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i vaspitanja za predmete
Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova

 

Priručnici
Priručnik za nastavnike razredne nastave
Priručnik za inkluzivni razvoj škole

 

Drugi korisni dokumenti
Kontrolne liste za predškolske ustanove, osnovne, srednje, i visoke škole
Katalog akreditovanih seminara

Povelja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava
Smernice za nastavnike povodom Povelje Saveta Evrope o obrazovanju za građansko društvo i obrazovanje o ljudskim pravima
Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »