Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Arhiva održanih kurseva i radionica

Kursevi i radionice u organizaciji Centra za stručno usavršavanje namenjene su svim zaposlenima u oblasti obrazovanja. Na već održanim kursevima i radionicama prisutni su imali priliku da steknu brojne korisne veštine koje će doprineti njihovom daljem profesionalnom napretku. 

Obuke za rad sa edukativnim aplikacijama

Tokom novembra i decembra 2018, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje organizovao je po tri obuke za rad sa obrazovnim IT aplikacijama namenjenim svima zaposlenima u oblasti obrazovanja.

Cilj obuka je bio da razviju nastavničke kompetencije i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na svojim predavanjima i tako doprinesu da učenici trajno usvoje znanje. Tokom novembra u ponudi su bile obuke Google Classroom i Google aplikacije za obrazovanje, Programiranje: Scratch i Code.org, Kahoot i ClassroomScreen, dok su tokom decembra u ponudi bile Quizlet i Quizziz, Kahoot i ClassroomScreen i Programiranje: Scratch i Code.org.

Sve obuke je držao Saša Ivakić, profesor informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje. Polaznici su tokom obuka usvojili praktična znanja i veštine koje mogu da primene u praksi i tako osavremene svoj nastavni proces.
 
„Letnja škola za nastavnike 2018”

U periodu od 27. od 31. avgusta 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je 15 radionica u okviru „Letnje škole za nastavnike 2018”, koje su bile namenjene svima zaposlenima u oblasti obrazovanja. Program „Letnje škole za nastavnike 2018” imao je za cilj da predstavi aktuelne tehnologije u oblasti obrazovanja i predoči kako one mogu promeniti pristup nastavnika učenicima i nastavi, tako da učenici postanu aktivni saradnici u procesu nastave.

Obrađene teme omogućile su nastavnicima da usvoje znanja i veštine iz oblasti vizuelnog programiranja za razvoj algoritamskog načina mišljenja i da upoznaju koncept Google učionice (Google Classroom). Učesnici Letnje škole imali su priliku da savladaju brojne Google alate namenjene obradi teksta i tabela, izradi prezentacija, radnih listova i upitnika, kao i da nauče kako da kreiraju veb-sajtove.

Kroz program „Letnje škole za nastavnike 2018”, učesnici su se upoznali i sa konceptom pametne učionice (Intelligent Classroom), naučili da osmisle zanimljive testove za proveru znanja, koji će učenike motivisati i podstaći na dalje usavršavanje i primenu najmodernijih VR uređaja, interaktivne table, projektora i računara. Svi učesnici „Letnje škole za nastavnike 2018” iskazali su oduševljenje predstavljenim programom, organizacijom i predavačima.

„Metodička radionica o savremenim modelima nastave i izradi pripreme za čas aktivne nastave”

U ponedeljak i utorak, 20. i 21. avgusta 2018, u Savremenoj gimnaziji održana je radionica na temu „Metodička radionica o savremenim modelima nastave i izradi pripreme za čas aktivne nastave”. Predavač je bila Marina Petrović, doktor metodike nastave informatike i koordinator Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje.

Cilj predavanja je bio da se unapredi obrazovni proces kroz upoznavanje sa konceptima savremenih nastavnih modela, kao i praktičan rad na metodičko-didaktičkoj pripremi scenarija aktivne nastave. Obuka je bila namenjena svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju.

Učešćem na radionici, nastavnici su usavršili stručne kompetencije, znanje i veštine za pripremu nastave i primenu savremenih modela koji omogućavaju metodičku analizu aktivnosti za misaonu aktivizaciju učenika. Krajnji cilj radionica je postignut i nastavnici su u grupama pripremili izuzetno kreativne scenarije za časove koje će držati u septembru.

Zadovoljstvo radionicom učesnici su iskazali kroz ocene, a komentari nastavnika nakon održane radionice su:
„Zahvaljujemo na sjajno organizovanoj radionici.”
„Sjajna obuka, podrška i vera u bolje obrazovanje.”
„Izuzetno vođenje i saradnja na seminaru. Korisno iskustvo. Human pristup.”

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »