Arhiva održanih kurseva i radionica

Kursevi i radionice u organizaciji Centra za stručno usavršavanje namenjene su svim zaposlenima u oblasti obrazovanja. Na već održanim kursevima i radionicama prisutni su imali priliku da steknu brojne korisne veštine koje će doprineti njihovom daljem profesionalnom napretku. 

„EDpuzzle”

U petak, 7. juna, i u subotu, 8. juna 2019, održana je IT obuka „EDpuzzle”, u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje i Centra za obrazovnu tehnologiju. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju.

Zaposleni u obrazovanju imali su mogućnost da obuku prate kroz fizičko prisustvo ili putem Live stream prenosa. Cilj ove obuke bio je da prisutni steknu IT veštine i ovladaju onlajn alatom koji omogućava didaktičko pripremanje kreativnih časova, koji kod učenika podstiču interesovanje, interaktivnost, bolju koncentraciju i želju za učenjem na savremen, inovativan i funkcionalan način.

Obuka je podstakla veliko interesovanje zaposlenih u prosveti, koji su nakon obuke istakli kako im predstavljeni alat služi kao dobar pokazatelj za unapređenje rada, veština i pristupa nastavnom procesu.

Utisci polaznika obuke:

  • „Odlična i korisna obuka. Hvala vam što ste nam omogućili da pratimo preko streama.” Marija Ilić, master učitelj
  • „Veoma korisna i dobro pripremljena obuka.” Ivan Matić, profesor u srednjoj školi
  • „Sjajno je što postoji mogućnost da naučimo kako možemo da unapredimo svoj rad. Puno hvala što nam to omogućavate.” Nela Živković, profesorka u srednjoj školi
  • „Predavač nam je na fantastičan način prezentovao obuku i obučio nas da uvedemo neke nove i interesantne mogućnosti kako bismo učenike zainteresovali za nastavne sadržaje.” Nataša Milivojević, učiteljica
  • „Sjajna obuka i organizacija. Hvala Institutu.” Slobodanka Đorđević, učiteljica

„Prezi”

U sredu, 15. maja 2019, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za članove IMO obuku za rad sa obrazovnim IT aplikacijama namenjenim svim zaposlenim u oblasti obrazovanja na temu „Prezi”.

Cilj obuke je bio da zaposleni razviju nastavničke kompetencije i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na svojim predavanjima i tako doprinesu trajnom usvajanju znanja i obogaćivanju nastave.

Prisutni su imali priliku da spoznaju koncept rada i prezentovanja sadržaja preko Prezija, što pruža dinamičniji pregled kroz zumiranje vizuelnog platna i fokusiranje na detalje. Ovakav pristup može da podstakne brže, temeljnije i trajnije pamćenje sadržaja. Polaznici su tokom obuke usvojili praktična znanja i veštine koje mogu da primene u praksi i tako osavremene svoj nastavni proces.

Obuku je držala MSc Branka Spajić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji.


 

„Izrada kviza u aplikaciji Quizizz”

U ponedeljak, 25. marta 2019, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje održao je članovima IMO besplatnu edukativnu obuku na temu: „Izrada kviza u aplikaciji Quizizz”. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju.

Cilj ove obuke bio je da učesnici savladaju najsavremeniji onlajn-alat i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u svojoj praksi. Obuka je članovima Instituta pružila potrebne veštine namenjene za kreiranje kvizova i inicijalnih testova, koji olakšavaju, oplemenjuju i ulepšavaju nastavnički i učenički rad.

Od prisutnih članova prisustvovali su B. Blanuša, M. Jovanović Tončev, D. Ivanović Božić, M. Žuža, K. Veličković, B. Blajvaz, T. Štefanac, D. Bogosavljević, N. Pantić, Z. Pantić, T. Nešić Ristić i T. Danilović.

Svi prisutni su istakli da su veoma zadovoljni zbog učešća u obuci, ponude koju im pruža članstvo u Institutu, ali i profesionalnosti u organizaciji aktivnosti za članove IMO.


„Google Classroom”

Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje je 21. februara 2019. organizovao za nastavnike Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd obuku za rad sa obrazovnim IT aplikacijama pod nazivom „Google Classroom”. Predavač je bio MSc Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje.

Prisutni su se kroz obuku upoznali sa načinom kako da pojednostave kreiranje, distribuciju i ocenjivanje zadataka bez papira, što će znatno olakšati proces razmene datoteka između nastavnika i učenika. Takođe, obuka je pružila nastavnicima praktične veštine pomoću kojih mogu da prilagođavaju zadatke potrebama nastave, da dele datoteke iz drugih aplikacija i pristupaju informacijama van mreže, ali i da prate napredak svakog učenika i na osnovu toga ih adekvatno ocene.

Održana obuka je pomogla nastavnicima da steknu praktična znanja koja mogu da primene u praksi i na taj način doprinesu trajnom usvajanju znanja svojih učenika i implementaciji IKT-a u nastavi.


Obuke za rad sa edukativnim aplikacijama

Tokom novembra i decembra 2018, Centar za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje organizovao je po tri obuke za rad sa obrazovnim IT aplikacijama namenjenim svima zaposlenima u oblasti obrazovanja.

Cilj obuka je bio da razviju nastavničke kompetencije i unaprede primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na svojim predavanjima i tako doprinesu da učenici trajno usvoje znanje. Tokom novembra u ponudi su bile obuke Google Classroom i Google aplikacije za obrazovanje, Programiranje: Scratch i Code.org, Kahoot i ClassroomScreen, dok su tokom decembra u ponudi bile Quizlet i Quizziz, Kahoot i ClassroomScreen i Programiranje: Scratch i Code.org.

Sve obuke je držao Saša Ivakić, profesor informatike u Savremenoj gimnaziji i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju Instituta za moderno obrazovanje. Polaznici su tokom obuka usvojili praktična znanja i veštine koje mogu da primene u praksi i tako osavremene svoj nastavni proces.


 
„Letnja škola za nastavnike 2018”

U periodu od 27. od 31. avgusta 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je 15 radionica u okviru „Letnje škole za nastavnike 2018”, koje su bile namenjene svima zaposlenima u oblasti obrazovanja. Program „Letnje škole za nastavnike 2018” imao je za cilj da predstavi aktuelne tehnologije u oblasti obrazovanja i predoči kako one mogu promeniti pristup nastavnika učenicima i nastavi, tako da učenici postanu aktivni saradnici u procesu nastave.

Obrađene teme omogućile su nastavnicima da usvoje znanja i veštine iz oblasti vizuelnog programiranja za razvoj algoritamskog načina mišljenja i da upoznaju koncept Google učionice (Google Classroom). Učesnici Letnje škole imali su priliku da savladaju brojne Google alate namenjene obradi teksta i tabela, izradi prezentacija, radnih listova i upitnika, kao i da nauče kako da kreiraju veb-sajtove.

Kroz program „Letnje škole za nastavnike 2018”, učesnici su se upoznali i sa konceptom pametne učionice (Intelligent Classroom), naučili da osmisle zanimljive testove za proveru znanja, koji će učenike motivisati i podstaći na dalje usavršavanje i primenu najmodernijih VR uređaja, interaktivne table, projektora i računara. Svi učesnici „Letnje škole za nastavnike 2018” iskazali su oduševljenje predstavljenim programom, organizacijom i predavačima.


„Metodička radionica o savremenim modelima nastave i izradi pripreme za čas aktivne nastave”

U ponedeljak i utorak, 20. i 21. avgusta 2018, u Savremenoj gimnaziji održana je radionica na temu „Metodička radionica o savremenim modelima nastave i izradi pripreme za čas aktivne nastave”. Predavač je bila Marina Petrović, doktor metodike nastave informatike i koordinator Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje.

Cilj predavanja je bio da se unapredi obrazovni proces kroz upoznavanje sa konceptima savremenih nastavnih modela, kao i praktičan rad na metodičko-didaktičkoj pripremi scenarija aktivne nastave. Obuka je bila namenjena svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju.

Učešćem na radionici, nastavnici su usavršili stručne kompetencije, znanje i veštine za pripremu nastave i primenu savremenih modela koji omogućavaju metodičku analizu aktivnosti za misaonu aktivizaciju učenika. Krajnji cilj radionica je postignut i nastavnici su u grupama pripremili izuzetno kreativne scenarije za časove koje će držati u septembru.

Zadovoljstvo radionicom učesnici su iskazali kroz ocene, a komentari nastavnika nakon održane radionice su:
„Zahvaljujemo na sjajno organizovanoj radionici.”
„Sjajna obuka, podrška i vera u bolje obrazovanje.”
„Izuzetno vođenje i saradnja na seminaru. Korisno iskustvo. Human pristup.”