Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

27 Apr

  • By Biljana Ciric
  • In Vesti
  • Comments Off

Uspešno održani seminar i tribina „Vršnjačko nasilje”

Institut za moderno obrazovanje je 26. i 27. aprila uspešno realizovao seminar i tribinu pod nazivom „Vršnjačko nasilje”. U četvrtak, 26. aprila, stručni akreditovani seminar su održale Marija Milenković, pedagog, psihoterapeut i coach, menadžer Instituta za moderno obrazovanje, osnivač i predsednik psihoterapijsko-edukativnog Centra „Krug”, i Ljiljana Marković, diplomirani specijalni pedagog, licencirana u Komori socijalne zaštite za osnovne stručne poslove i specijalizovane poslove medijacije.

Teme obrađene na ovom seminaru su:

  • Karakteristike dece i mladih sa problemima u ponašanju (lične i porodične);
  • Dosadašnja iskustva u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju u školskoj sredini (prednosti i teškoće);
  • Pozitivan razvoj dece i mladih – orijentacija na pozitivno;
  • Veštine u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim roditeljima, uloga učitelja, razrednog starešine, PP službe;
  • Mreža podrške porodici dece i mladih sa problemima u ponašanju (Centar za socijalni rad, škola, OCD, policija, uključivanje volontera);
  • Primena IOP-a, prednosti i nedostaci, dosadašnja iskustva;
  • „Problematično dete“.

Na seminaru je razvijena plodna diskusija o dosadašnjoj saradnji sa drugim institucijama, kao i o iskustvima učesnika i mogućim novim pristupima u pogledu rešavanja ovog gorućeg problema u našem društvu.

Dan kasnije održana je i tribina pod nazivom „Vršnjačko nasilje” u Školi za dizajn. Pomenutoj tribini su prisustvovali predstavnici gradske vlasti, gradski većnik Dragomir Petronijević, predstavnice MUP-a Srbije odseka za maloletnike i Marija Milenković, predstavnica Savetovališta „Krug” i IMO.

Pored njih, prisutni su bili roditelji, deca i profesori ove škole, kao i vršnjački timovi. Institut nastavlja sa organizovanjem ovakvih seminara i tribina s ciljem donošenja kvalitetnih novih rešenja za problem nasilja u našim školama.