Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

13 Feb

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

„Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Savremenom gimnazijom, organizovao je za nastavnike Savremene gimnazije akreditovani seminar pod nazivom „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”, koji se održao od 5. do 7. februara 2019. godine. Predavači su bili Irena Lobodok Štulić, diplomirani školski pedagog – psiholog iz Udruženja građana „Psihokod” i Milka Mihailović, diplomirani školski pedagog – psiholog, Gimnazija „Branislav Petronijević”, Ub.

Cilj seminara bio je jačanje vaspitne uloge obrazovnovaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja preko unapređivanja vaspitnog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača razvijanjem veština komunikacije i saradnje koja doprinosi stvaranju podsticajne školske klime, prevenciji nepoželjnog ponašanja i konstruktivnom rešavanju problemskih situacija.

Prisutni nastavnici su iskazali ogromno zadovoljstvo nakon održanog seminara jer su kroz trodnevni rad, pun dinamičnih radionica i tema za diskusiju, usvojli znanja o efektima različitih vaspitnih i komunikacijskih pristupa, ovladali tehnikama koje razvijaju odnos uvažavanja, preispitivanja i korekcije sopstvenih vaspitnih stavova i komunikacijskih navika, a sve u interesu unapređivanja vaspitne uloge koju prosvetni radnici imaju.