Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

18 Jan

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

„Moć celovite biljne ishrane”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 16. januara 2019, četvrtu po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Moć celovite biljne ishrane.” Predavači na tribini bili su Jovana Mašić, doktor medicine i Matija Bilješković, roditelj učenice iz International School Savremene, koji poseduje sertifikat o biljnoj ishrani Univerziteta Kornel, T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD).

Cilj ove tribine je bio da se prisutni upoznaju sa osobenostima i efektima celovite biljne ishrane i njenim uklapanjem u tokove savremenog društva. Pored toga, na predavanju su istaknuti najčešći steoreotipi o biljnoj ishrani u društvu, ali se pričalo i o razlozima zbog kojih se ova vrsta ishrane zanemaruje i neopravdano etiketira od strane medicine i prehrambene industrije.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa najvažnijim principima u celovitoj biljnoj ishrani i dobiju predloge za zdrave biljne obroke, koji obezbeđuju stabilnost i funkcionalnost organizma na visokom nivou i zadovoljavaju potrebe organizma za gvožđem, proteinima, vitaminom B12, mineralima i ugljenim hidratima.