Better education for a better world

MA Marija Milenković

Marija Milenković je MA pedagog, psihoterapeut, trener i menadžer Instituta za moderno obrazovanje. Doktorand je na Menadžmentu ljudskih resursa na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

 • N/A
 • N/A

dr Biljana Ćirić

Biljana Ćirić je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je držala vežbe iz Književnosti od renesanse do racionalizma. Uže oblasti njenog interesovanja su teorija kulture, raguzeologija i komunikologija.

 • N/A
 • N/A

MA Saša Ivakić

Saša Ivakić je doktorand metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu u Somboru, gde proučava efikasnost i efektivnost raznih alata i tehnologija za učenje programiranja kod đaka u razrednoj nastavi.

 • N/A
 • N/A

dr Ivan Anić

Ivan Anić doktorirao je u oblasti matematike na Prirodnomatematičkom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija ITS.

 • N/A
 • N/A

dr Bojan Ristić

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2010. odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola. U Ministarstvu prosvete RS bio je zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Direktor je ITS-a i ITHS-a.

 • N/A
 • N/A

dr Slavica Ševkušić

Dr Slavica Ševkušić je pedagog i viši naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Postdiplomske studije iz oblasti obrazovne politike završila je na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku.

 • N/A
 • N/A

dr Goran Vilotijević

Zvanje doktora nauka Vilotijević je stekao na Filozofskom fakultetu, nakon čega se posvetio unapređivanju obrazovanja i uvođenju inovacija u nastavu.

 • N/A
 • N/A

dr Ivana Đerić

Dr Ivana Đerić doktorirala je u oblasti pedagogije, a zaposlena je u zvanju naučnog saradnika u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu.

 • N/A
 • N/A

mr Ana Mirković

Ana Mirković je završila magistarske studije psihologije, a svoja znanja u oblasti komunikacije usavršavala je kroz brojne specijalističke kurseve. Tokom karijere radila je na realizaciji mnogih komunikacijskih strategija, kao i advertajzing, PR i digitalnih kampanja.

 • N/A
 • N/A

dr Sunčica Milosavljević

Dr Sunčica Milosavljević je pozorišna rediteljka sa međunarodnim iskustvom u oblastima procesnog i primenjenog pozorišta, interdisciplinarnog istraživanja i menadžmenta u kulturi.

 • N/A
 • N/A

dr Slavko Pokorni

Ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti.

 • N/A
 • N/A

M.Ed. Svetlana Belić Malinić

Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega je postdiplomske studije iz oblasti obrazovanja završila na Univerzitetu u Londonu, a svoje znanje i iskustvo pretočila je u doktorat iz oblasti međunarodnog obrazovanja na Univerzitetu u Lesteru.

 • N/A
 • N/A