Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

dr Bojan Ristić

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2010. odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola. U Ministarstvu prosvete RS bio je zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Direktor je ITS-a i ITHS-a.

 • N/A
 • N/A

dr Ivan Anić

Ivan Anić doktorirao je u oblasti matematike na Prirodnomatematičkom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija ITS.

 • N/A
 • N/A

MA Saša Ivakić

Saša Ivakić je doktorand metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu u Somboru, gde proučava efikasnost i efektivnost raznih alata i tehnologija za učenje programiranja kod đaka u razrednoj nastavi.

 • N/A
 • N/A

MA Filip Lončar

Filip Lončar je profesor informatike i računarstva koji se tokom studija bavio analizom savremenih obrazovnih tehnologija i inovativnih pristupa u procesu učenja, a poseban fokus stavlja na finski model obrazovanja kao izuzetno uspešan i cenjen u svetu.

 • N/A
 • N/A

MA Nikola Bošković

Master akademske studije Nikola je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a osnovne akademske studije na Katedri za fizičku elektroniku.

 • N/A
 • N/A

MA Nikolina Medić

Nikolina Medić je završila master studije na Pedagoškom fakultetu. Tokom studija učestvovala je u izradi obrazovnih softvera koji su orijentisani ka edukaciji iz oblasti web programiranja i engleskog jezika.

 • N/A
 • N/A

MA Branka Spajić

Branka Spajić je završila Fakultet tehničkih nauka, smer Tehnika i informatika, a trenutno je zaposlena kao profesorka informatike i računarstva u Savremenoj gimnaziji.

 • N/A
 • N/A

dr Slavica Ševkušić

Dr Slavica Ševkušić je pedagog i viši naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Postdiplomske studije iz oblasti obrazovne politike završila je na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku.

 • N/A
 • N/A

dr Goran Vilotijević

Zvanje doktora nauka Vilotijević je stekao na Filozofskom fakultetu, nakon čega se posvetio unapređivanju obrazovanja i uvođenju inovacija u nastavu.

 • N/A
 • N/A

dr Ivana Đerić

Dr Ivana Đerić doktorirala je u oblasti pedagogije, a zaposlena je u zvanju naučnog saradnika u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu.

 • N/A
 • N/A

dr Sunčica Milosavljević

Dr Sunčica Milosavljević je pozorišna rediteljka sa međunarodnim iskustvom u oblastima procesnog i primenjenog pozorišta, interdisciplinarnog istraživanja i menadžmenta u kulturi.

 • N/A
 • N/A

dr Slavko Pokorni

Ima više od 30 godina nastavničkog iskustva u visokoškolskoj nastavi na više visokoobrazovnih institucija (Vojna akademija, Elektrotehnički fakultet, ITS) iz oblasti elektrotehnike, pouzdanosti tehničkih sistema, informacionih tehnologija, radarskih uređaja i drugih oblasti.

 • N/A
 • N/A