Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

25 Dec

  • By Biljana Ciric
  • In Vesti
  • Comments Off

Održana tribina „Savremeni tokovi stručnog usavršavanja”

U Institutu za moderno obrazovanje je 22. decembra održana tribina za direktore obrazovnih ustanova, pod nazivom „Savremeni tokovi stručnog usavršavanja”. Tribini su prisustvovali i direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, mr Zlatko Grušanović, kao i predstavnici regionalnih centara za stručno usavršavanje iz više gradova Srbije.

Učesnici su imali prilike da diskutuju na teme potreba za stručnim usavršavanjem, savremenim tokovima stručnog usavršavanja, šta je potrebno menjati u okviru programa stručnog usavršavanja, koje su njihove potrebe za usavršavanjem nastavnika, kao i koje su to teme koje je potrebno obrađivati u programima stručnog usavršavanja. 

Izlagači su predstavili nove IMO seminare, a govorili su i o značaju usavršavanja za lidere obrazovnih ustanova, kao i o uticaju modernih tehnologija na nastavni proces. Učesnici su bili motivisani da diskutuju o problemima na koje nailaze u svom svakodnevnom radu, a iskristalisala su se i neka korisna rešenja i predlozi za dalju saradnju.

Savremeni pristupi nastavi su inspirativna tema za direktore obrazovnih ustanova, ali i za same nastavnike, pa je zaključeno da ovakve tribine treba što češće organizovati u budućnosti.