Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

04 Mar

  • By Nikola Oluic
  • In Vesti
  • Comments Off

 „Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 28. februara 2019, šesto po redu predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse – „Kako da zavolim ponedeljak?” – pod nazivom „Nauka u parku, park u nauci, pitanje je sad?”. Predavač je bila mr Tatjana Marković Topalović, profesor fizike u srednjoj Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović”, koautor Parka nauke u Šapcu, inače prvog trodimenzionalnog udžbenika u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, i jedna od tri kandidata iz Srbije za prestižnu svetsku nagradu za najboljeg nastavnika na svetu za 2018. godinu – „Global Teacher Prize 2018” Varkey fondacije iz Londona.

Cilj održanog predavanja bio је predstavljanje primera dobre prakse koji podstiče aktivno učenje prirodnih nauka na način da školsko dvorište ili drugi prostor na otvorenom preuzima ulogu proširene laboratorije u kojoj učenici prolaze kroz naučnoistraživački proces, odnosno misaono se angažuju i suočavaju sa svim dilemama i nedoumicama koje su imali i sami naučnici dok su tragali za raznim naučnim rešenjima ili prirodnim zakonitostima.

Prisutni nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa koncepcijom Parka nauke i spoznaju na koji način nastava na otvorenom podstiče interesovanje i motivaciju za učenjem kod učenika, ali i kako na efikasan način povezuje teorijsko znanje i praksu, te samim tim učenici trajnije pamte gradivo, kritički promišljaju i vrednuju određene prirodne pojave.

Moderator predavanja bila je Jasmina Franolić, menadžer za razvoj partnerstva i direktor Osnovne škole Savremena.