Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

07 Oct

„Projektno orijentisana nastava” 

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizuje akreditovani seminar „Projektno orijentisana nastava”, u subotu, 12. oktobra, od 9 do 17 časova, u prostorijama Instituta (Masarikova 5, III sprat Beograđanke, ulaz iz Kralja Milana, učionica Science Hub).

Ovaj seminar razvija kompetencije iz oblasti poučavanja i učenja (K2), prioritetna oblast P3. Učešće na ovom seminaru omogućiće vam da steknete uvid u značaj projektno orijentisane nastave za sticanje funkcionalnih znanja učenika i razvoj istraživačkog duha. Uz to, pripremićete se za planiranje i realizaciju projektno orijentisane nastave.

Pored korisnih znanja i veština, svi učesnici seminara imaće priliku da steknu i priznati ZUOV sertifikat sa 8 bodova stručnog usavršavanja van ustanove. 

Kome je namenjen seminar:

 

 • nastavnicima razredne nastave,
 • nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola,
 • nastavnicima predmetne nastave – gimnazija,
 • nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola,
 • nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola,
 • stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi,
 • stručnim saradnicima u školi.

Šta ćete naučiti na seminaru?

Na seminaru ćete saznati koliko je delotvorna primena projektno orijentisane nastave u praksi i na koji način ona doprinosi poboljšanju funkcionalnosti obrazovnog sistema. Osim toga, savladaćete i tehnike pripreme učenika za nastavak školovanja i savladavanje izazova koji ih očekuju tokom karijere.

Interaktivne radionice i motivaciona predavanja omogućiće vam da saznate kako se primenjuju principi projektno i problemski orijentisane nastave. Stečena znanja će vam pomoći da kroz projektne aktivnosti učenika prepoznate ishode njihovog učenja i usmerite ih ka razvijanju mišljenja i primeni u svakodnevnom životu.

Kako će izgledati seminar?

Seminar „Projektno orijentisana nastava” zamišljen je kao kombinacija interaktivnih radionica i teorijskog prenošenja znanja, što će učesnicima pružiti sve potrebne veštine za bolju organizaciju svojih predavanja. Razgovaraće se o razlici između tradicionalne, projektne i problemske nastave i utvrdiće se kako projektna nastava može da pomogne da učenici razviju kompetencije za 21. vek (saradnju, komunikaciju, kritičko mišljenje i kreativnost). 

Ko su realizatori seminara?

doc. dr Ivan Anić

 

Ivan je autor i realizator seminara sa dugogodišnjim iskustvom u izučavanju projektne nastave. Napisao je novi udžbenik za matematiku za V razred po principima projektne nastave, po čemu se ovaj udžbenik izdvaja od ostalih. Prof. Ivan je tokom svoje profesionalne karijere učestvovao na velikom broju domaćih i inostranih projekata. Između ostalog, bio je i član Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU, kao i izlagač na eTwinning konferenciji na temu „Projektno orijentisana nastava: ocenjivanje i sprovođenje u praksi”. Objavio je veliki broj stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima iz oblasti matematike i metodike.

prof. Aleksandra Prokopijević

 

Diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i književnost. Tokom višegodišnje profesionalne karijere Aleksandra je bila autor, realizator i koordinator na velikom broju projekata i akreditovanih seminara za stručno usavršavanje nastavnika. Pored toga, autor je i realizator više projekata u obrazovanju u okviru Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke. Aleksandra ima i dugogodišnje iskustvo rada u školi kao profesor srpskog jezika i književnosti, osam godina je bila na poziciji zamenika direktora, a trenutno je na pozicija direktora Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu.

Agenda

Plan i program seminara

 

09:00 – 09:30 Upoznavanje učesnika o ciljevima i aktivnostima seminara.

09:30 – 11:00 Radionica – projektno orijentisana nastava na teme:

 • Bermudski trougao
 • Mapa sa blagom
 • Globalno zagrevanje
 • Internet trgovina
 • Plivanje
 • Investiranje
 • Populacija
 • Nejednakost
 • Muzičari
 • Ishrana

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:00 Radionica – identifikacija ishoda

12:00 – 12:30 Diskusija o ishodima

12:30 – 13:00 Pauza

13:00 – 13:45 Predavanje – Zašto učiti?

13:45 – 14:30 Uvod u radionicu – Projektno orijentisana nastava

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:00 Radionica – Projektno orijentisana nastava

16:00 – 16:45 Diskusija: Realizacija projektno orijentisane nastave u praksi

16:45 – 17:00 Zaokruživanje, evaluacija i zatvaranje seminara

Kako da se prijavite?

Seminar je besplatan za članove Instituta za moderno obrazovanje. Za kolege koji još uvek nisu članovi IMO cena seminara iznosi 1.800 dinara i prihvataju se uplate izvršene do 10. 10. 2019.

Ostalo je još malo slobodnih mesta. Požurite sa prijavom!

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona: +381 (0)11/40-11-260 ili na imejl-adresu: office@institut.edu.rs.