Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

25 Sep

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U petak, 13. septembra 2019, Cambridge Assessment International Education (CAIE) organizovao je prvu međunarodnu konferenciju za programske lidere iz oblasti profesionalnog razvoja (Cambridge PDQs), na kojoj je akademska direktorka Instituta za moderno obrazovanje, dr Svetlana Belić Malinić, predstavila najbolje prakse za podršku profesionalnom razvoju savremenih nastavnika.

O Kembridž PDQ programu

Kembridž PDQ program je sveobuhvatan, dugoročan kurs profesionalnog razvoja koji nastavnicima pomaže da unaprede pedagošku nastavu i razviju svoje veštine kritičkog razmišljanja. Tokom četiri meseca, nastavnici uz pomoć mentora i programskih lidera učestvuju u individualnom i kolaborativnom saznavanju novih koncepata u kontekstu škole u kojoj rade.

Upotrebom pedagoških materijala, učestvovanjem u interaktivnoj nastavi i analizom opserviranih časova nastavnici kreiraju portfolija koje ocenjuju ispitivači sa Kembridža. Zahvaljujući visokim standardima koje primenjuje CAIE, PDQ sertifikat je na globalnom nivou prepoznat kao vredan resurs u oblasti profesionalnog razvoja. Svi zainteresovani nastavnici pozvani su da se prijave za program koji Svetlana vodi na Institutu za moderno obrazovanje.

Kembridž kvalifikacije za profesionalni razvoj – strategija na nivou škole

Na konferenciji Svetlana je predstavila način na koji se uzajamna podrška među nastavnicima, koja je integrisana u svakodnevnu nastavnu praksu, i predavanja iz pedagoške teorije, koje obezbeđuje Institut za moderno obrazovanje, uklapaju kako bi pokrenuli inicijativu na nivou cele škole.

Profesionalni razvoj je obaveza nastavnika 21. veka, koji je dužan da prihvati inovacije u nastavi i učenju. U Savremenoj nastavnicima omogućavamo da neguju uzajamnu podršku kroz refleksivnu praksu, obuke i mentorstvo, objasnila je Svetlana svojim kolegama na konferenciji. Time zajedno razvijamo otvoren stav prema učenju kod nastavnika, što značajno doprinosi akademskom uspehu. Nastavnici koje nadređeni ohrabruju da eksperimentišu i primenjuju inovacije u svom radu kreiraju nove pristupe kojima obogaćuju svoje nastavne metode, dodala je Svetlana.

Na konferenciji Svetlana je sa programskim liderima iz celog sveta razmenila mišljenja na temu „Merenje uticaja i Kembridž kvalifikacije za profesionalni razvoj”. Ovo je, takođe, bila prilika da Svetlana podeli inovativne prakse koje se primenjuju u International School Savremenoj, stvarno drugačijoj školi za 21. vek.