CNIR NEWSLETTER: OKTOBAR U ZNAKU NAUKE

Dugo i brižljivo pripremani projekat osnivanja centra čiji je cilj razvoj naučnoistraživačkih kadrova LINK Educational Alliance u oktobru je prešao u fazu realizacije. Osnivanje Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) daje LINKgroup obrazovnoj alijansi mogućnost strateškog ponašanja u vezi sa pitanjem naučnog razvoja nastavnika i saradnika, koncentraciju resursa i kapitala, a zaposlenima priliku za kontinuirani…

Zašto je bavljenje naučnoistraživačkim, stručnim ili umetničkim radom važno za sve nas?

  Verujemo da i vi delite uverenje da je nauka uzvišeni kolektivni poduhvat koji istovremeno značajno unapređuje naš svakodnevni život, ali i pomaže da odgovorimo na velike misterije univerzuma. Jednostavno: nauka je jedan od najvažnijih kanala znanja i čovekovog saznavanja sveta. Otuda je njena uloga specifična, a vrednosti za naše društvo mnogobrojne – od stvaranja novih…

Održan CNIR vebinar „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru u nastavničko zvanje”

  Održan CNIR vebinar „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru u nastavničko zvanje”    U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) Instituta za moderno obrazovanje, redovni profesor Slavko Pokorni održao je vebinar 18. 12. 2021. godine pod nazivom „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru…

INSTITUT ZA MODERNO OBRAZOVANJE ORGANIZOVAO PROJEKTNU RADIONICU ZA ITS-BEOGRAD

  INSTITUT ZA MODERNO OBRAZOVANJE ORGANIZOVAO PROJEKTNU RADIONICU ZA ITS-BEOGRAD   U petak, 10. decembra, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) i Centar za projekte Insituta za moderno obrazovanje organizovali su “Projektnu radionicu ITS” u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS-Beograd  kao i online putem DLS platforme na temu pisanja…

Sveobuhvatna podrška, interdisciplinarna saradnja i bogati resursi za vaša naučna istraživanja

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u okviru LINK obrazovne alijanse otvoren najmoderniji Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR), koji će akumulirati naučnu snagu na nivou LINK ustanova i pružiti resurse i konsultantsku pomoć kako bi svi naši profesori uspešnije upravljali svojom akademskom i naučnom karijerom. Centar je namenjen redovnim i vanrednim profesorima,…