Da znamo još više: Šta je to istraživački problem? Šta je to cilj istraživanja?

Na daljem putu ka razumevanju nauke, pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja na bazi različitih osnova za njenu podelu i naučnu metodu, sagledavamo šta je to istraživački problem i kako da formulišemo cilj istraživanja. Šta je to istraživački problem, odnosno tema istraživanja? Jedan od najizazovnijih aspekata istraživačkog procesa jeste identifikovanje istraživačkog problema. Može se reći da…

Onlajn-predavanje „eTwinning u nastavi”

Onlajn-predavanje „eTwinning u nastavi”   Institut za moderno obrazovanje počinje sa predstavljanjem predavanja koja su autori prijavili u okviru IMO konkursa. Predavanja ćemo predstavljati do kraja godine, kada ćemo najbolje i nagraditi. Prvo predavanje, „eTwinning u nastavi”, sve zainteresovane kolege moći će da prate u četvrtak, 28. 4, od 17:00, putem DL platforme. Prijavljene kolege…

Održan zanimljiv trening na Institutu za moderno obrazovanje uz primenu virtuelne realnosti

Održan zanimljiv trening na Institutu za moderno obrazovanje uz primenu virtuelne realnosti   Na Institutu za moderno obrazovanje održan je trening za usavršavanja mekih veština uz primenu virtuelne realnosti. Učesnici su imali priliku da na zanimljiv način vežbaju javni nastup, da osete kako je to govoriti pred publikom, a saznali su i kako da se…