Još jedno uspešno održano predavanje na kraju godine u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje

  JOŠ JEDNO USPEŠNO PREDAVANJE NA KRAJU GODINE U ORGANIZACIJI INSTITUTA ZA MODERNO OBRAZOVANJE   Vodeći računa o potrebama nastavnika, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je interaktivno predavanje na temu „Kako postaviti ciljeve i prioritete za novu (školsku) godinu – psihološki pristup istrajnosti i podršci”. Na predavanju se pričalo o otporima…

Održan CNIR vebinar „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru u nastavničko zvanje”

  Održan CNIR vebinar „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru u nastavničko zvanje”    U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) Instituta za moderno obrazovanje, redovni profesor Slavko Pokorni održao je vebinar 18. 12. 2021. godine pod nazivom „Šta sve morate da znate da biste napredovali u izboru…

INSTITUT ZA MODERNO OBRAZOVANJE ORGANIZOVAO PROJEKTNU RADIONICU ZA ITS-BEOGRAD

  INSTITUT ZA MODERNO OBRAZOVANJE ORGANIZOVAO PROJEKTNU RADIONICU ZA ITS-BEOGRAD   U petak, 10. decembra, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) i Centar za projekte Insituta za moderno obrazovanje organizovali su “Projektnu radionicu ITS” u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS-Beograd  kao i online putem DLS platforme na temu pisanja…