Još jedno uspešno održano predavanje na kraju godine u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje

  JOŠ JEDNO USPEŠNO PREDAVANJE NA KRAJU GODINE U ORGANIZACIJI INSTITUTA ZA MODERNO OBRAZOVANJE   Vodeći računa o potrebama nastavnika, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je interaktivno predavanje na temu „Kako postaviti ciljeve i prioritete za novu (školsku) godinu – psihološki pristup istrajnosti i podršci”. Na predavanju se pričalo o otporima…