Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

tribina

U Institutu za moderno obrazovanje je 22. maja održana besplatna tribina pod nazivom „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”. Ovoj tribini prisustvovali su brojni pedagozi, prosvetni i socijalni radnici, vaspitači i mnogi stručnjaci koji rade sa mladima. Okupljeni su imali priliku da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju kako

U subotu, 5. maja, u okviru Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, uspešno je organizovana besplatna konferencija „Budućnost počinje u učionici”, koja je učesnicima donela 4 boda neformalnog stručnog usavršavanja.

Institut za moderno obrazovanje je 26. i 27. aprila uspešno realizovao seminar i tribinu pod nazivom „Vršnjačko nasilje”.

Nastavnici i učitelji osnovne škole „Banović Strahinja” iz Beograda prisustvovali su 23. 4. 2018. promociji učionice budućnosti i bili oduševljeni mogućnostima koje nude informaciono-komunikacione tehnologije u učionici.

Uspešno je održana još jedna prezentacija pametne učionice u Institutu za moderno obrazovanje.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »