Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Posetioci stručnog skupa „Budućnost počinje u učionici!” upoznali koncept pametne učionice Stručni skup „Budućnost počinje u učionici!” uspešno je održan u sredu, 27. juna, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje. Ovom stručnom skupu prisustvovali su brojni predavači u osnovnim i srednjim školama, nastavnici informatike, direktori, stručni saradnici i mnogi drugi

trening

U Centru za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje održan je trening pod nazivom „Komunikator = Gladijator”, koji je učesnicima pružio priliku da unaprede veštine verbalne i neverbalne komunikacije.

matematika

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je akreditovani seminar „Singapurska matematika – od problema do rešenja” koji je održan u subotu, 26. maja. Seminaru su prisustvovali nastavnici matematike, učitelji i stručni saradnici u nastavi, koji su imali priliku da upoznaju inovativne pristupe u obrazovanju.

tribina

Korisna znanja i sertifikat za posetioce: Održana tribina „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama” U Institutu za moderno obrazovanje je 22. maja održana besplatna tribina pod nazivom „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”. Ovoj tribini prisustvovali su brojni pedagozi, prosvetni i socijalni radnici, vaspitači i mnogi stručnjaci koji rade sa mladima. Okupljeni su imali priliku

U subotu, 5. maja, u okviru Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, uspešno je organizovana besplatna konferencija „Budućnost počinje u učionici”, koja je učesnicima donela 4 boda neformalnog stručnog usavršavanja.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »