Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Suština ovog dokumenta je podsticanje inovacija u nastavi koje obezbeđuju pristup naučnim znanjima i podižu nivo digitalnih kompetencija učenika, zatim njihovog medijskog, informatičkog i informacionog potencijala, a sve na osnovu razvoja digitalnih kompetencija nastavnika.

U subotu, 20. jula 2019, Savremena osnovna škola i Institut za moderno obrazovanje tim povodom pripremili su za decu od 6 do 11 godina interaktivne radionice pod nazivom „Budućnost počinje u učionici.”

Simpozijum pod nazivom „Leadership for Professional Learning“, održan 17. i 18. juna 2019. godine u Kembridžu, u Velikoj Britaniji, osmišljen je tako da obrazovnim liderima širom sveta omogući dijalog o liderstvu i izgradnji održivih okruženja za profesionalno usavršavanje. Učesnici su imali priliku da podele svoja inovativna rešenja, istraživanja i lekcije, i dobiju podršku i rešenja za izazove sa kojima se ova oblast susreće.

U sredu, 26. juna 2019, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu na temu „Mala i velika matura – ishodi i standardi”. Predavači su bili dr Bojan Ristić, član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i direktor ITS-a; spec. Aleksandra Rosić, autor udžbenika Matematika 5 (Udžbenik za 5. razred osnovne škole i Zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole) i predavač na ITS-u; dipl. Tatjana Mišović, rukovodilac Sektora za prirodno-matematičke nastavne predmete, ZUOV. Moderator tribine bila je prof. Aleksandra Prokopijević, direktor Srednje škole za informacione tehnologije.

U sredu, 19. juna 2019, Institut za moderno obrazovanje ugostio je učenike III godine Pete ekonomske škole u Rakovici i profesorku mr Danijelu Stojanović, člana IMO.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »