Na početku drugog polugodišta održano predavanje „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju”

Na početku drugog polugodišta održano predavanje „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju”   U organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, Tatjana Koluvija, profesorka globalnih perspektiva, održala je na početku drugog polugodišta predavanje za sve zainteresovane nastavnike. Predavanje na temu „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju” zainteresovalo je veliki…

Još jedno uspešno održano predavanje na kraju godine u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje

  JOŠ JEDNO USPEŠNO PREDAVANJE NA KRAJU GODINE U ORGANIZACIJI INSTITUTA ZA MODERNO OBRAZOVANJE   Vodeći računa o potrebama nastavnika, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je interaktivno predavanje na temu „Kako postaviti ciljeve i prioritete za novu (školsku) godinu – psihološki pristup istrajnosti i podršci”. Na predavanju se pričalo o otporima…