Na početku drugog polugodišta održano predavanje „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju”

Na početku drugog polugodišta održano predavanje „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju”   U organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, Tatjana Koluvija, profesorka globalnih perspektiva, održala je na početku drugog polugodišta predavanje za sve zainteresovane nastavnike. Predavanje na temu „Svesni i asertivni pristup radu u školskom okruženju” zainteresovalo je veliki…