Izašao prvi broj časopisa EdTech Journal

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je izašao prvi broj Naučnog časopisa za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija – EdTech Journal. Kako je časopis osnovan krajem decembra 2021. godine, Uredništvo je donelo odluku da prva sveska nosi oznaku Vol. 1 No. 1 za 2021. godinu. Časopis se objavljuje u štampanoj i elektronskoj formi, na srpskom i…