Na svetskoj sceni: Edu inovatori i pokretači promena u obrazovanju na  World Education Summit 2022

Na svetskoj sceni: Edu inovatori i pokretači promena u obrazovanju na  World Education Summit 2022   Priključite se i podržite ih!   Predstavnici Balkana na Svetskom samitu obrazovanja su obični nastavnici sa neobičnim idejama i velikim entuzijazmom da svet menjaju iz svojih učionica. Upoznajte sve naše edu inovatore i pokretače promena u obrazovanju!   🎓…

Multimedijalne beleške sa CNIR vebinara „Publikovanje radova” i pozivi za učešće u naučnim konferencijama

Na onlajn CNIR vebinaru „Publikovanje radova”, održanom 12. 2. putem DL platforme, profesor Slavko Pokorni podsetio nas je na važne lekcije, koje u vidu multimedijalnih beležaka delimo sa vama.   Šta je važno da znate? „Prihvatanje rada kakav je poslat, bez primedbi i potrebe za korekcijama, predstavlja retkost. Češće je prihvatanje rada sa zahtevom ili predlozima…