Šta je plagijarizam? Kako da budemo originalni, etični i ne kršimo tuđa autorska prava

  Plagijarizam, odnosno plagijat podrazumeva preuzimanje zasluga za nečiji rad ili ideje bez pristanka ili priznanja te osobe. Plagijat može biti nameran ili slučajan. Najbolji način da se izbegne plagijat je da naučite i primenite dobre akademske prakse od samog početka. Naučimo šta se smatra plagijatom kako bismo bili etični i korektni prema drugim istraživačima…

Iskoristite priliku da učestvujete na prestižnoj internacionalnoj konferenciji

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost LEA grupe (CNIR) vas poziva da učestvujete u ovogodišnjoj velikoj internacionalnoj konferenciji IEEE Zinc 2022. Dostavite nam svoje predloge tema naučnih i stručnih radova, a sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da će za izabrane radove CNIR finansirati troškove kotizacije. IEEE ZINC 2022 – mnogo više od konferencije ZINC…

Šta su to open access baze i repozitorijumi i kako da im pristupim?

OPEN ACCESS (OA), što na srpskom jeziku znači „otvoreni pristup”, podrazumeva besplatan, neograničen i slobodan pristup objavljenim naučnim radovima, knjigama, akademskim časopisima i doktorskim disertacijama. Inicijativa pokreta za otvoren pristup nastala je kao bunt zbog činjenice da se rezultati istraživanja koja finansiraju naučni instituti, odnosno univerziteti, publikuju u komercijalnim časopisima sa pretplatama koje bi morale…

Povodom Svetskog dana nauke pitamo se koje sve vrste naučnih i stručnih članaka postoje i kako ih pisati

Naučni rad čini završnu fazu svakog istraživanja i služi za deljenje i promociju dobijenih rezultata i zaključaka. Njegov cilj, kao i cilj samog istraživanja, jeste da se dobiju novi i originalni rezultati, te služi i kao merilo doprinosa naučnika, koji se ne iskazuje samo naučnim doprinosom rada već i brojem publikacija koje je svaki pojedinačni naučnik objavio, i to pre…

CNIR NEWSLETTER: OKTOBAR U ZNAKU NAUKE

Dugo i brižljivo pripremani projekat osnivanja centra čiji je cilj razvoj naučnoistraživačkih kadrova LINK Educational Alliance u oktobru je prešao u fazu realizacije. Osnivanje Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) daje LINKgroup obrazovnoj alijansi mogućnost strateškog ponašanja u vezi sa pitanjem naučnog razvoja nastavnika i saradnika, koncentraciju resursa i kapitala, a zaposlenima priliku za kontinuirani…