Šta je kvalitetno obrazovanje

Šta je kvalitetno obrazovanje   Kvalitetno obrazovanje je osnova za formiranje osoba sposobnih da se nose sa izazovima sveta u kojem živimo. Međutim, definisanje „kvalitetnog” obrazovanja nije jednostavno. Ono prevazilazi čisto akademsko znanje i obuhvata niz elemenata koji doprinose sveobuhvatnom razvoju učenika. U suštini, kvalitetno obrazovanje se ne svodi samo na prenošenje informacija. To je…