Patenti i intelektualno vlasništvo

Patenti su pravni instrumenti koji omogućavaju vlasniku da koristi, prodaje ili licencira svoj izum ili dizajn za određeno vreme. Cilj patenta je podsticanje razvoja novih tehnologija i inovacija tako što se omogućava pronalazačima da zarade na svojim izumima. Koji sve tipovi patenata postoje Postoje različiti tipovi patenata, uključujući i patente za izume, dizajn i biljne…