Onlajn-predavanje: „Učenje uz igru”

Onlajn-predavanje: „Učenje uz igru”   Institut za moderno obrazovanje, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, organizuje onlajn-predavanje „Učenje uz igru”.  Predavanje će se održati u petak, 2. 12. 2022, s početkom u 17:00, na DL platformi Instituta za moderno obrazovanje.  Možete se prijaviti do petka, 2. 12. 2022, do 14:00.  Svim prijavljenim kolegama poslaćemo link…

Prvi poziv za pokrivanje troškova učešća na konferenciji IEEE ZINC 2023

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost LINK edu Alliance (CNIR) upućuje poziv nastavnicima i saradnicima da dostave svoje predloge tema naučnih i stručnih radova za učešće na konferenciji IEEE ZINC 2023. Teme konferencije Događaji ZINC 2023 uključuju „Konferenciju o zumiranju inovacija u potrošačkim tehnologijama 2023 (ZINC)”, koju sponzoriše IEEE Sekcija za Srbiju i Crnu…