Kategorizacija naučnih časopisa 2022

Upoznati ste sa referencama neophodnim za izbor u nastavnička zvanja iz različitih naučnih polja. Svako nastavničko zvanje podrazumeva određeni broj i vrednovanje ostvarenih naučnih referenci iz propisanih kategorija. Kako biste mogli da pratite svoj naučnoistraživački rad i sagledate kategorizaciju objavljenih radova, neophodnih za izbor u nastavnička i saradnička zvanja, važno je da budete upoznati sa…