Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom (Iskustva sa Erasmus+ projekta Mense Srbije „Teachers for Gifted”)

Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom (Iskustva sa Erasmus+ projekta Mense Srbije „Teachers for Gifted”)   Institut za moderno obrazovanje vas u saradnji sa Mensom Srbije, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, poziva na BESPLATNU obuku „Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom” (Iskustva sa Erasmus+ projekta Mense Srbije „Teachers…