Kako voditi uspešan razgovor?

Asertivna komunikacija podrazumeva analizu izrečenog, demokratičan pristup i uvažavanje sagovornika. Da bi se dosegao takav način komunikacije, potreban je vaspitni rad koji će individuu dovesti do nivoa koji podrazumeva intelektualnu izgrađenost, moralnu, kao i kritičku svest koja bi omogućila pravilnu procenu informacija koje dobija.