Održan seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”

Održan seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija” Institut za moderno obrazovanje je u okviru interne obuke nastavnika organizovao seminar „Problemi u učenju kod učenika, disleksija i disgrafija”. Seminar je vodila Jelena Panić, defektolog, a učesnici su se upoznali sa simptomatologijom i mogućim pristupima u radu sa decom koja imaju navedene probleme u…