Better education for a better world

Kako da motivišete svoje učenike? U motivisanju je važno koje tehnike učenja koristite, ali nikako manje važan nije odnos koji sa učenicima gradite. Ukoliko svoje centralno mesto u učionici zamenite sa učenicima, svakako ćete uočiti napredak. Učenje bazirano na istraživanju je mnogo inspirativnije učenicima, budući da ih stavlja u sam centar nastavnog procesa. Učenici u

Obrazovna tehnologija i informatičke kompetencije učitelja i nastavnika U obrazovanju budućih učitelja, na učiteljskim i pedagoškim fakultetima, svega dva obavezna predmeta se bave njihovim informatičkim kompetencijama, a to su Informatika u obrazovanju i Obrazovna tehnologija. Prvi se bavi informatičkom pismenošću, a drugi primenom nove IK tehnologije u oblikovanju nastavnih materijala. Propisi Ministarstva prosvete RS zahtevaju

Škole ne smeju biti samo obrazovne ustnove, već im moramo vratiti i njihovu zaboravljenu vaspitnu ulogu. U vezi s tim, potrebno je u većoj meri angažovati roditelje kao saradnike u rešavanju problema.

U poslednje vreme se mnogo govori o projektno orijentisanoj nastavi (PBL – Project Based Learning). Mnogo se više govori nego što se u praksi PBL vidi.

Učenje više nije luksuz, nego potreba Naporan rad je recept za sticanje prednosti u industrijskom dobu. Naporno učenje je ekvivalent ovome u ekonomiji znanja.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »