Better education for a better world

U izveštaju Budućnost poslova Svetskog ekonomskog foruma tvrdi se da će 2020. godine najtraženije veštine biti emocionalna inteligencija, kreativnost i upravljanje ljudskim potencijalima.

Svima vam je blizak um nekoga ko je kampanjac. Znate onaj osećaj panike koji se javlja nekoliko sati pred rok, kad još uvek niste ništa uradili? Zaista se vidi da su ljudi koji čekaju do poslednjeg trenutka toliko zauzeti dangubljenjem da nemaju nikakvih novih ideja. Ali, sa druge strane, ljudi koji žure su u tolikom ludilu i panici, da ni oni nemaju originalnih misli. Postoji zlatna sredina u kojoj žive originalni umovi.

Asertivna komunikacija podrazumeva analizu izrečenog, demokratičan pristup i uvažavanje sagovornika. Da bi se dosegao takav način komunikacije, potreban je vaspitni rad koji će individuu dovesti do nivoa koji podrazumeva intelektualnu izgrađenost, moralnu, kao i kritičku svest koja bi omogućila pravilnu procenu informacija koje dobija.

Vođenje dijaloga

Za istinski razgovor nisu potrebna nikakva pravila, već iskreni susreti ljudi sa različitim pogledima ne svet: samo iz tih duhovnih susreta rađa se smisao za trpeljivost i vrednovanje tuđeg stava. Ljudi sa boljom dušom mogu se bar razumeti, ako ne i sporazumeti.

Pokazalo se da čitanje iz zadovoljstva u detinjstvu ima dugoročni pozitivan uticaj na razvoj vokabulara do 42. godine života.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »