Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Mišljenje da nauke spiraju prljavštinu sa duše i njenu prirodu čine čistom i vazdušastom izneo je Mihailo Psel, vizantijski istoričar i filozof iz XI veka. Danas sticanje obrazovanja može biti sinhrono (sholastičko, bazično, opštedeterminisano) i asinhrono (spontano, podređeno ličnim afinitetima).

Savremen život sa sobom donosi benefite. Napredak tehnike i tehnologije omogućio nam je da živimo lagodnije od predaka. Danas živimo modernim, industrijalizovanim životom. Ukoliko bismo pravili poređenje u načinu života danas i pre samo dvadeset godina, primetili bismo ogromne razlike u navikama, tempu života i drugom.

NLP u nastavi Sa neurolingvističkim programiranjem prvi put sam se susrela još 2013. godine. Ono što me je, kao diplomiranog filologa i profesora engleskog jezika, odmah zaintrigiralo kod ove metodologije jeste ovaj „lingvistički” deo. Ubrzo sam saznala da metodologija NLP obuhvata mnogo više od lingvistike i da se, zapravo, bavi našim nesvesnim umom, odnosno procesima

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost Poremećaj pažnje i hiperaktivnost, ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), najčešće se dijagnostikuje kao poremećaj ponašanja u periodu detinjstva, ali on se može zadržati i tokom odraslog doba. Prevalenca poremećaja kod dece i adolescenata, prema „Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje” (DSM-V), na nivou svetske populacije iznosi 3–7%, a najčešći

Mnogo je različitih običaja koji se praktikuju za Vaskrs. Najbitniji i svima zajednički običaj je farbanje jaja. Jaja se kuvaju u vodi koju je sveštenik osvetio u toku Velikog posta. Farbaju se u crvenu boju. Simbolika farbanja jaja vrši se u spomen na događaj kada je sveta Marija Magdalina Mironosica putovala u Rim da propoveda Jevanđelje, i posetila cara Tiberija.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »