Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Matematika u fizici / fizika u matematici MꓵF -primer dobre prakse-   Neraskidiva veza matematike i fizike je predmet proučavanja mnogih filozofa, matematičara i fizičara još od antičkog vremena. Generalno gledano, matematika je već opisana kao „osnovni alat“ koji koristi fizika, dok je fizika okarakterisana kao „poligon na kojem se primenjuju i produbljuju pojmovi koji

Uloga odeljenjskog starešine u adaptaciji učenika na novu školsku sredinu   Početak nove školske godine je pomalo stresan za nastavnike, ali mnogo više za učenike, naročito ako su promenili ne samo razred već i školu. Sa stanovišta nastavnika, nova generacija učenika donosi nove navike, nove stilove ponašanja i učenja, nove mogućnosti, ograničenja, očekivanja… Iz perspektive

Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika   Kontinuirane društvene i ekonomske promene u savremenom svetu postavljaju nove i izazovne zahteve pred obrazovne sisteme i one koji u njima rade. Brzo se uvode nova zanimanja, a još brže menjaju znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje poslova u 21. veku. Na opštem društvenom planu

Iako se na razvijanju kritičkog mišljenja, kao jedne od ključnih veština 21. veka, insistira već dugi niz godina (o čemu svedoče brojni članci i studije, psihološke analize, održane obuke i seminari), osmisliti čas gde učenici postaju kritički mislioci i dalje je veliki zalogaj za većinu predavača.

Strah od javnog nastupa je među najzastupljenijim strahovima. U njegovoj osnovi je zapravo strah od odbijanja. Kako javni nastup ne bi za vas predstavljao bauk, korisno je obratiti pažnju na nekoliko saveta utemeljenih na retorici.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »