Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Uticaj šaha na razvoj logičkog mišljenja kod učenika   Dugi niz godina, radeći sa đacima, pokušavam da ih ubedim da će problem ili zadatak koji se pojavi pred njima biti rešen ako imaju ideju, čak iako ne mogu da se sete neke formule ili obrasca. Ako pak nemaju ideju, teško da će im pomoći sve

Kako da roditelji i nastavnici budu saradnici, a ne protivnici?   Uspeh učenika u velikoj meri zavisi od komunikacije između roditelja i nastavnika. Od samog početka školovanja, roditelji bi trebalo da grade pozitivan odnos prema školi i učiteljima kako bi učenici na vreme shvatili da je škola mesto gde se roditelji sreću sa nastavnicima i

(Zlo)Upotreba internet tehnologija   Kada govorimo o zloupotrebi interneta i modernih tehnologija, treba znati da se ona ne odnosi isključivo na aktivnosti raznih kriminalnih radnji poput hakovanja, spamovanja, krađe identiteta i slično. Postoji mnogo načina pomoću kojih se internet tehnologije mogu zloupotrebiti. Jedan od njih je i njihova neprimerena upotreba na poslu i u školi.

Poletimo u svet znanja „magičnim ćilimom”   Polazeći od činjenice da je motivacija, bilo da ona dolazi od spolja ili iznutra, neophodna da bismo bilo šta naučili, u ulozi nastavnika uvek moramo razmišljati na koji način možemo zainteresovati učenike da uzmu učešće u aktivnostima na času. Na taj način prezentovan sadržaj, učenici će, sva je

IoT kao deo obrazovanja   U savremenom društvu i životu jednog čoveka neprekidno učenje i usavršavanje zauzimaju veoma važno mesto. Svedoci smo da tradicionalna tabla i kreda polako izlaze iz upotrebe u organizaciji savremene škole, dok se informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju sve više primenjuju. Promene koje se dešavaju u svakoj oblasti rada, pa tako i

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »