NLP tehnike komunikacije

Naša uverenja direktno utiču na unutrašnju reprezentaciju stvarnosti, koja izaziva pojavu određenih emocija. Stoga, prema NLP-u, ukoliko je moguće promeniti unutrašnje reprezentacije, moguće je uticati na način na koji se doživljava svet, pa je moguće promeniti i ponašanje i usmeriti ga u željenom pravcu.

IMO na Business Quality Academy

U utorak, 26. decembra, u Naučno-tehnološkom parku održana je manifestacija Business Quality Academy, na kojoj je učestvovao i Institut za moderno obrazovanje. Studenti FON-a, Pravnog, Elektrotehničkog i drugih fakulteta upoznali su se sa mladim inovatorima i čuli priče uspešnih ljudi iz sveta biznisa.