Uloga odeljenjskog starešine u adaptaciji učenika na novu školsku sredinu

Uloga odeljenjskog starešine u adaptaciji učenika na novu školsku sredinu   Početak nove školske godine je pomalo stresan za nastavnike, ali mnogo više za učenike, naročito ako su promenili ne samo razred već i školu. Sa stanovišta nastavnika, nova generacija učenika donosi nove navike, nove stilove ponašanja i učenja, nove mogućnosti, ograničenja, očekivanja… Iz perspektive…

Novi istorizam u nastavi književnosti

Nastava književnosti nužno prati razvoj savremenih književnih teorija, primenjujući nova naučna saznanja na tumačenje književnih dela. Ipak, takva primena nekada može pedstavljati izazov, budući da je motivisanost učenika za istraživanje šireg istorijsko-kulturološkog konteksta preduslov za uspešnu implementaciju savremenih teorijskih saznanja.