NLP tehnike komunikacije

Naša uverenja direktno utiču na unutrašnju reprezentaciju stvarnosti, koja izaziva pojavu određenih emocija. Stoga, prema NLP-u, ukoliko je moguće promeniti unutrašnje reprezentacije, moguće je uticati na način na koji se doživljava svet, pa je moguće promeniti i ponašanje i usmeriti ga u željenom pravcu.

Najveći učitelj javnog nastupa i njegove lekcije

Stari Grci i Rimljani nisu za retoriku vezivali asocijacije koje je danas prate, nego su u retorici, koja je činila završnu fazu njihovog obrazovnog sistema, tretirali opšte književne probleme koje danas obrađuju druge književne grane (stilistika, teorija književnosti, književna kritika itd). Retorika je zbog svog praktičnog značaja zauzimala visok ugled, pa su govornička dela smatrana najvišim književnim dometom.