Intervju sa dr Ankom Ruksandrom Pandeom

Dr Anka Ruksandra Pandea, savetnica za obrazovanje pri Savetu Evrope (Evropski centar za mlade u Budimpešti), posetila je ovog jula Srbiju u svojstvu gostujućeg predavača na Nacionalnom treningu za edukatore o ljudskim pravima. Njena stručna oblast podrazumeva razvoj kompetencija trenera, osoba koje rade sa mladima i mladih lidera; izgradnju kapaciteta nacionalnih i međunarodnih organizacija mladih…