How Professional Development Helped Me Advance in My Profession

How Professional Development Helped Me Advance in My Profession A lecture entitled How Professional Development Helped Me Advance in My Profession took place on Wednesday, November 13, at ICE’s Center for Professional Development. The lecture was given by Slađana Pavlović, teacher and educational counsellor. The goal of the lecture was to encourage teachers and associates…

Odabrani najbolji radovi u okviru Dana inteligencije 2019

Odabrani najbolji radovi u okviru Dana inteligencije 2019 Konkursna komisija Mense Srbije, Udruženja „Kreativni učitelji” i Instituta za moderno obrazovanje odabrala je 30 najboljih radova koji će biti nagrađeni u okviru međunarodnog projekta – obeležavanja Dana inteligencije 2019. Zvanične nagrade kolegama će biti uručene na tribini koja će biti održana 7. decembra, od 10 do…