Uticaj roditelja i nastavnika na razvoj inteligencije kod dece

Inteligencija – jedna od najčešćih tema kada se govori o deci kako u školskom sistemu, tako i izvan njega! Inteligencija i intelektualni potencijal su, takođe, najčešće isticana svojstva kod deteta. Njima se pridaje najveći značaj prilikom svakog razgovora sa roditeljima o njihovoj deci, bez obzira na to da li se razgovor vodi sa psihologom, nastavnikom, kolegama, prijateljima, rodbinom.

Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program

Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program   Šta se dešava kada iz jednog sistema obrazovanja, koji je učenika oblikovao od malena, pređe na drugi sistem obrazovanja? Ova promena nosi velike izazove i traži napuštanje zone komfora, puno rada i otvorenosti za nove zadatke. Iako se učenici susreću sa puno…