Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program

Jezička barijera i drugi izazovi prelaska sa Nacionalnog na Kembridž obrazovni program   Šta se dešava kada iz jednog sistema obrazovanja, koji je učenika oblikovao od malena, pređe na drugi sistem obrazovanja? Ova promena nosi velike izazove i traži napuštanje zone komfora, puno rada i otvorenosti za nove zadatke. Iako se učenici susreću sa puno…